Psykopp infokiosk

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet Psyk Opp Info Kiosk på Rogaland Psykiatriske Sjukehus startet 1998 og har vært støttet av Helse og Rehabilitering

Prosjektet Psyk Opp Info Kiosk på Rogaland Psykiatriske Sjukehus startet  1998 og har vært støttet av Helse og Rehabilitering fram til 2001. Det var et forprosjekt fra juni – desember 1997 finansiert av Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning.

 

Formålet med tiltaket har vært og er å gi mennesker med en psykisk lidelse mulighet til å få en reell og meningsfull arbeidstrening. Dette har vært mennesker som ikke har kunnet nyttiggjøre seg arbeidstilbud av ordinær art da disse tilbudene har stilt for store krav  i en startfase. Dermed har det oppstått et gap mellom psykiatrien og Aetat sine tilbud til mennesker med psykiske lidelser. Unge mennesker ble gående uten å få komme igang med noe meningsfylt. Ofte medfører dette isolasjon og tap av sosiale ferdigheter, og resultatet blir et lavt selvbilde.

 

Tiltaket har hatt 25 personer innom gjennom korte og lengre perioder. Her har de fått tatt i bruk sine evner og ressurser innenfor trygge rammer, og ved   at tilbudet har blitt tilrettelagt for den enkelte, har det gitt gode resultater. Det har vært med på å hjelpe dem fra en pasientrolle til å gå over i en aktørrolle. For flere av disse har dette blitt springbrettet til å komme videre over i ordinære arbeidsforhold. Fordi de hadde fått prøvd seg og øvd seg i å være i en arbeidssituasjnon ga det mot til å gå videre, de hadde allerede mestret et skritt ut mot aktiv deltakelse i arbeidslivet.

 

Den samfunnsøkonomiske siden av et slikt tiltak blir stor når en ser at de fleste som har deltatt har flyttet ut av sykehuset, og bor i egne leiligheter og mestrer hverdagen sin på en god måte.

 

Fra dag en i prosjektet har vi  vært opptatt av hva som skulle skje etter at prosjektperioden var over.  Vi har mottatt midler fra Rogaland  Fylkeskommune ( for år 2001 ) som vi håper er tilstrekkelig til å tiltaket i gang permanent.  I utgangspunktet er dette et tiltak som faller utenfor de fleste ordinære offentlige støtteordninger.  Det er oppsiktsvekkende at midler til reel arbeidstrening for aktive brukere av spesialisthelsetjenesten ikke skal kunne finansieres, verken av midler knyttet til opptrappingsplanen for psykiatri, driftsmidler fra sykehuset eller midler fra Aetat.

Prosjektleder/forsker

Guri Tysse

Detaljer
Program
Rehabilitering (1997)
Prosjektnavn
Psykopp infokiosk
Organisasjon
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Beløp Bevilget
1998: kr 250 000, 1999: kr 250 000, 2000: kr 270 000
Startdato
01.01.1998
Sluttdato
31.12.2000
Status
Avsluttet