Psykoppforum

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Brukerstemmen PsykOppForum er en gruppe forelesere som består av brukere, eller pårørende av brukere, av psykiatriske helsetjenester. De besitter en bred egenerfaring som bygger på livserfaring, samtaler, diagnoser og innleggelser. De 20 medlemmene i PsykOppForum gir psykiske lidelser et ansikt og en stemme, ved å formidle erfaringer fra møte med psykiatrien og om hvordan det er å leve med psykiske lidelser.

 

Det å bli psykisk syk er for mange svært vanskelig, og det gir en brist i selvbildet. Ved å bli engasjert i kurs som dette, kan det gi mulighet til å styrke selvbildet, mestringsevnen og gi nytt håp for fremtiden. Intensjonen var derfor å gi kursdeltageren en opplæring i presentasjonsteknikk og forelesing for å kunne formidle erfaring. Brukerkurset ville da være en hjelp for kursdeltagerne til å sortere viktig og uviktig informasjon, skille mellom det å være personlig og det å være privat, fokusere på et budskap som er konstruktivt og ikke destruktivt, da formålet er å trekke lærdom av budskapet, for deretter å kunne gjøre forandringer til det positive. Formålet er også er å gi fagfolk, pårørende og allmennheten forståelse av hva psykiske lidelser dreier seg om. Den type kunnskap som brukerne selv formidler vil hjelpe til å redusere myter og fordommer som er knyttet til psykiatrien. Erfaringen viser at skal vi lykkes med å få et godt tilbud innenfor psykisk helse, blir det best resultat når både fagfolk og brukere får belyst tingene ut fra sine ståsted. Brukerperspektivet er en viktig del av denne helheten.

 

På de fire og et halvt årene PsykOppForum har eksistert, fra våren 2002, har det skjedd en svært positiv utvikling. Den enkelte foreleser har i løpet av sin medlemstid nådd personlige mål og sprengt egne grenser. De har utviklet seg til å bli erfarne, dyktige forelesere, og er opptatt av aktiviteter og verv utenom PsykOppForum. De fleste medlemmene er nå i jobb. Flere har tatt utdanning og mange av gruppens medlemmer sitter i styrer og komiteer for brukerutvalg i forskjellige organisasjoner. Som gruppe betraktet er de svært aktive og opplever at livet har fått en ny dimensjon. De 20 foreleserne opplever å ha fått økt livskvalitet, og mange er igjen tilbake i arbeidslivet.

 

PsykOppForum har allerede sagt ja til flere oppdrag våren 2007. Vårt håp er at vi kan videreutvikle prosjektet med tanke på den store interessen og tilbakemeldingene. Vi setter stor pris på tilskuddet fra Helse og Rehabilitering som har bidratt til at PsykOppForum har kunnet fortsette sin virksomhet i 2006. Midlene, totalt kr. 200 000 er brukt opp i sin helhet.

Prosjektleder/forsker

Elin Skogen

Detaljer
Program
Forebygging (2005)
Prosjektnavn
Psykoppforum
Organisasjon
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Beløp Bevilget
2006: kr 200 000
Startdato
18.04.2006
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet