Psykoppforum

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjekt – Brukerkurs: Brukerhistorien – formidling av erfaring, PsykOppForum

Prosjekt – Brukerkurs: Brukerhistorien – formidling av erfaring, PsykOppForum

 

PsykOppForum består av en gruppe mennesker som ønsker å øse av sin kunnskap og erfaring. Medlemmene stiller frivillig opp og uten godtgjørelse på opplæring og oppfølgingsmøter.

 

Det å bli psykisk syk er for mange svært vanskelig, og det gir en brist i selvbildet. Ved å bli engasjert i kurs som dette, kan det gi mulighet til å styrke selvbildet, mestringsevnen og gi nytt håp for fremtiden. Intensjonen var derfor å gi kursdeltageren en opplæring i presentasjonsteknikk og forelesing for å kunne formidle erfaring. Brukerkurset ville da være en hjelp for kursdeltagerne til å sortere viktig og uviktig informasjon, skille mellom det å være personlig og det å være privat, fokusere på et budskap som er konstruktivt og ikke destruktivt, da formålet er å trekke lærdom av budskapet, for deretter å kunne gjøre forandringer til det positive.

 

Formålet er også å gi fagfolk, pårørende og allmennheten forståelse av hva psykiske lidelser dreier seg om. Den type kunnskap som brukerne selv formidler vil hjelpe til å redusere myter og fordommer som er knyttet til psykiatrien.

 

Erfaringen viser at skal vi lykkes med å få et godt tilbud innenfor psykisk helse, blir det best resultat når både fagfolk og brukere får belyst tingene ut fra sine ståsted. Brukerperspektivet er en viktig del av denne helheten. I 2005 har PsykOppForum ikke mottatt støtte fra noe hold. Vi vil likevel anstrenge oss for å opprettholde tiltaket, men på grunn av økonomien blir dette på et noe lavere aktivitetsnivå.

Prosjektleder/forsker

Elin Skogen

Detaljer
Program
Forebygging (2003)
Prosjektnavn
Psykoppforum
Organisasjon
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Beløp Bevilget
2004: kr 250 000
Startdato
06.01.2004
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet