Pust og pæs 2008

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Å bli kronisk lungesyk i dagens samfunn medfører for mange ofte isolasjon og inaktivitet. Årsakene til dette er mange, eksempelvis redsel for å få anfall eller bli tungpustet blant folk. At man derfor velger å ikke delta på fysisk aktivitet kan i utgangspunktet være forståelig, men dette medfører dessverre ofte en forverring av helsen, som igjen forsterker og fremskynder negativ sykdomsutvikling, både psykisk og fysisk.

 

Målet for prosjektet ”Pust og pæs 2008” var å finne inaktive personer med kols, og hjelpe dem over ”dørstokken” slik at de via fysisk aktivitet kunne få en bedre hverdag og bedre livskvalitet.

 

Ved å motivere passive medlemmer i egne rekker fant man fram til en gruppe deltakere som gjennom prosjektet ble helhetlig fulgt opp og motivert til økt fysisk aktivitet, riktig trening og bedre kosthold. Prosjektet viser at man med tilpassede tiltak kan hjelpe mange personer med kols fra inaktivitet til fysisk aktivitet. Det handler om å motivere, tilrettelegge og belyse egennytten for den enkelte.

 

I etterkant er det nå opprettet en egen treningsgruppe hvor en av deltakerne er instruktør for de andre. Dette viser at man kan hjelpe mange med kols til et bedre liv ved å opprette lokale treningsgrupper i regi av frivilligheten, og samarbeide med kommunen får synliggjort tilbudet. Prosjektet viser at det er fullt mulig å velge fysisk aktivitet foran godstolen.

 

Prosjektleder/forsker

Asbjørn Johnsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2007)
Prosjektnavn
Pust og pæs 2008
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2008: kr 164 000
Startdato
01.04.2008
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet