Rehabilitering, hvem, hva, hvor?

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Å være syk medfører at en trenger å opparbeide seg en rekke kunnskaper, da særlig i forhold til de tjenester og ytelser en har

Å være syk medfører at en trenger å opparbeide seg en rekke kunnskaper, da særlig i forhold til de tjenester og ytelser en har behov for. Som pasient kan det være vanskelig å finne fram til denne informasjonen, det være seg hvilke rettigheter en har og hvilken behandling en kan forvente. LHL ønsker med dette prosjektet å bidra til å forenkle tilgangen og å systematisere noe av den informasjonen vi tror hjerte- og lungesyke kan være interessert i. LHL skal utvikle en faktasamling som publiseres på nettet og som kan være av interesse for hjerte- og lungesyke. Faktasamlingen skal gjøre det lettere for tillitsvalgte og medlemmer å finne fram til og forstå omfanget og utvikling i de ytelser hjerte- og lungesyke er avhengig av fra stat, fylkeskommuner og kommuner. Et særlig fokus vil bli satt på rehabilitering.

 

Prosjektets hovedmål var å bidra til å systematisere og popularisere data som er relevant for hjerte- og lungesykes livssituasjon.

 

Prosjektet har medvirket til at LHL har samlet sin kunnskap om rehabilitering og pasientrettigheter og gjort den lett tilgjengelig på LHLs nye internettsider www.lhl.no/lhl/hjertesyk/ og www.lhl.no/lhl/lungesyke/ Nettstedet inneholder også en del generell informasjon om diagnoser, kosthold og andre forebyggende aktiviteter. Det er laget en plan for oppfølging for å sikre at informasjonen til enhver tid er oppdatert.

 

LHL har en visjon om at alle som har spørsmål om hjerte- og/eller lungesykdom og pasientrettigheter skal få svar ved henvendelse til oss enten det er skriftlig, muntlig eller via Internett. Prosjektet er et skritt på veien mot dette målet.

Prosjektleder/forsker

Ing-Mari Steien

Detaljer
Program
Rehabilitering (2001)
Prosjektnavn
Rehabilitering, hvem, hva, hvor?
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2002: kr 400 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
01.09.2004
Status
Avsluttet