Respira – Hvem er vi?

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Interessegruppen Respira som ble etablert i 1995 representerer en gruppe funksjonshemmede med stort behov for oppmerksomhet, men som i lang tid har vært lite påaktet. Etter hvert har riktignok stadig flere fått tilbud om behandling med respirator, men behovet har likevel på langt nær vært dekket. Tilbudet om hjemmerespiratorbehandling har også nærmest vært avhengig av hvor i landet man bor.

 

Hensikten med HR-prosjektet ”Respira-Hvem er vi?” var å sette fokus på situasjonen for hjemmerespiratorbrukere, d.v.s. behandlingstilbud/-muligheter, informasjon samt muligheter til å kontakte/snakke med andre i samme situasjon. Prosjektet som er et rehabiliteringsprosjekt ble etablert og startet sitt arbeid 01.01.05. Opprinnelige sluttdato ble underveis endret til 30.06.08.

 

Prosjektet ble startet med følgende hovedmål og delmål:

·        Å danne et nettverk for gruppen respiratorbrukere med hovedfokus på erfaringsutveksling, informasjon og gjensidig nytte for å bidra til bedre livskvalitet for respiratorbrukere

·        Å samle og spre informasjon om forskning, prognoser og behandling

·        Å gi brukere, pårørende m.fl. en mulighet til å kontakte andre, samt starte et likemannsnettverk

·        Å utvikle en modell for et seminar hvor brukere og fagfolk kan møtes for gjensidig nytte

 

Gjennom prosjektet er det brukt mye tid, penger og arbeid på utarbeidelse av en ny informativ brosjyre om respiratorbruk/for respiratorbrukere. Brosjyre eller heftet (om man vil kalle den det) ble levert ferdig fra trykkeriet rett før sommerferien 2008. Resultatet ble meget bra, noe alle tilbakemeldinger klart har gitt uttrykk for. Brosjyren kan også leses på nettet. Alle prosjektmålene er nådd. Alle berørte parter omkring en hjemmerespiratorbruker er fornøyde med resultatet.

 

Den store utfordringen framover blir å sørge for at nettverket med kontaktpersoner og koordinatorer i størst mulig grad blir selvdrivende, og at ordningen i lang tid framover vil være der som en hjelp og støtte, ikke bare til hjemmerespiratorbrukeren, men også til brukerens nærmiljø og hjelpeapparatet omkring brukeren. Alle berørte parter skal nemlig kunne dra nytte av ordningen.


 

Vedlegg og sluttprodukter: Hefte, ”Respira – for deg som bruker hjemmerespirator”; diverse bidragsytere med Anna Stella Kyed Johnsen som redaktør og interessegruppen Respira/LHL som utgiver.

Prosjektleder/forsker

Fred Henry Bergmann

Detaljer
Program
Rehabilitering (2004)
Prosjektnavn
Respira – Hvem er vi?
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2005: kr 450 000, 2006: kr 450 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
30.06.2008
Status
Avsluttet