Rettighetskurs

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

PEF får stadig tilbakemeldinger om at det er et økende behov for informasjon om refusjonsordninger m.v. Felles for de fleste hudsykdommer er at mye av behandlingen består av en tidkrevende egenbehandling over lang tid. Dette innebærer stort forbruk av blant annet fuktighetskremer, eller bandasjer og lignende. En voksen med eksem bruker i gjennomsnitt ca. 5 kilo fuktighetskrem årlig. Dette anslås å koste opp mot 5000 kr. I tillegg kommer utgifter til legemidler, vaskemidler m.v. Slike utgifter dekkes ikke automatisk. Via en komplisert søknadsprosess må pasientene søke HELFO om økonomisk støtte.

Målsetting for prosjektet

Hovedmål er å tilby digitale rettighetskurs for folk med kronisk hudsykdom. Målet er å ruste deltakerne til bedre å finne frem til støtteordninger m.v. som kan hjelpe dem med å leve bedre liv med høyere livskvalitet, uten å måtte bruke krefter på NAV-systemet og lignende.

Målgruppe

Målgruppen er de som har en kronisk huddiagnose, og som ønsker mer kunnskap om rettigheter, og støtteordninger relevante for egen diagnose.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

200

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Hovedmål er å tilby digitale rettighetskurs for folk med psoriasis, atopisk eksem, hidradentitis suppurativa (HS) eller kronisk urtikaria. Kursopplegget vil gjennomføres digitalt, tre kurs i løpet av 2023 – i mai, september og oktober. Kurset vil gjennomføres via den digitale møteplattformen Zoom. Det vil legges til rette slik at deltakerne kan stille spørsmål til foredragsholdere underveis i kurset, men det settes også av en halvtime i programmet til spørsmål og svar. Kursvert fra PEF vil delta, og sørge for at deltakere som ikke ønsker å ta ordet selv, kan sende spørsmålet i chatten. Ved påmelding vil deltakerne få mulighet til å svare ja eller nei på om kontaktinformasjon kan deles med de andre deltakerne. På den måten vil vi kunne opprette en facebook og/eller epostgruppe for de som ønsker å fortsette å holde kontakt og utveksle erfaringer. Hver deltaker på kurset vil også få tilbud om en en-til-en samtale med PEFs helsefaglige rådgiver hvis det er spesifikke problemstillinger som ønskes tatt opp, men ikke ønsker å ta det opp i plenum.

Fremdriftsplan for prosjektet

Desember 2022 – oppstartsmøte Februar – april 2023 – markedsføring Mai, september og november 2023 – kurs Juni, oktober og desember 2023 – evaluering desember 2023 – sluttrapport

Prosjektleder

Thea Kristine Lande

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Rettighetskurs
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
2022: kr 136 000
Startdato
01.12.2022
Sluttdato
01.04.2024
Status
Under gjennomføring