Reversere tapt frivillighet under/etter pandemi

Søknadssammendrag

Røde Kors i Innlandet (Hedmark Røde Kors og Oppland Røde Kors) er 3.500 frivillige, 10.000 medlemmer og 500 tillitsvalgte i 50 lokale Røde Kors-foreninger. Vi er en beredskapsorganisasjon klar til innsats, og er en viktig del av den norske redningstjenesten. Gjennom aktiviteter for barn og unge forebygger og reduserer vi ensomhet og utenforskap hos denne gruppen. Besøkstjenesten og migrasjonsaktiviteter for de som er nye i Norge bidrar til å redusere ensomhet og psykiske plager hos voksne.

Det er stort behov for opplæring, øvelser, ledermøte og fagsamlinger. Pandemien og flere store hendelser, som blant annet raset i raset i Gjerdrum og stormen i Valdres, har vist at det er helt nødvendig å samle frivillige på tvers av aktiviteter for å ruste oss for det vi ikke kan øve på. Vi ønsker å samle hele organisasjonen for å «kickstarte» på vei ut av pandemien.

Hovedmålet er å samle 400 frivillige og tillitsvalgte til felles Røde Kors-helg i løpet i november 2022 for indirekte å reversere negative konsekvenser av pandemien.

Delmålene våre er:

  • Gjennomføre kurs og andre tiltak for nye frivillige i Røde Kors
  • Gjennomføre kurs og fagsamlinger for eksisterende frivillige
  • Arrangere felles ledersamling for foreningene i Hedmark og Oppland
  • Gjennomføre stor-skala hjelpekorps- og beredskapsøvelse
  • Bidra til å skape motivasjon, inspirasjon og entusiasme for å bygge organisasjonen etter pandemi
  • Ta igjen det tapte og komme tilbake på samme nivå som før pandemi
  • Etablere Røde Kors-helg som en årlig hendelse for Røde Kors i Innlandet

Gjennom målrettet fokus på å beholde og rekruttere frivillige og tillitsvalgte, samt ha en velfungerende organisasjon i bakgrunnen, vil det humanitære bidraget til samfunnet styrkes. I tillegg vil veien ut i aktivitet bli langt kortere for nye frivillige.

Prosjektleder

Even Strømman

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Reversere tapt frivillighet under/etter pandemi
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 650.000
Startdato
18.02.2022