Rødekorshuset: Sosialt samvær og historieopplevelser

Søknadssammendrag

Bakgrunn og målgruppe: De fleste aktiviteter som Kristiansund Røde Kors omsorg driver med, er på grunn av Covid-19 endret eller helt stengt ned. Derfor er det svært aktuelt å starte opp alternative møteplasser for eldre hjemmeboende over 65 år i nærområdet.

Målsetning og metode: Åpne Røde Korshuset for å opprettholde sosial kontakt for hjemmeboende eldre over 65 år. Målgruppen skal bli aktivisert med meningsfulle gode opplevelser og sosial kontakt. Middelet er historiske møteplasser med måltid i samarbeid med frivilligheten og kommunen.

Kristiansund Historielag, og Nordmøre museum vil bistå med historier og filmsnutter. Kristiansund Fotoklubb har allerede gitt en stor serie av bilder fra Barnas hus fra tilbake til 1945 og fremover.

Møteplassen vil være åpen hver torsdag kl. 11-13, og vil følge skoleruten. Smittevernrutiner vil bli lagt i samråd med kommuneoverlege og smittevernteam.

Rødekorshuset på Goma i Kristiansund har en særegen historie, som de eldre minnes. Barnas Hus var en av fem barnehager Sveriges Røde Kors ga til Norges Røde Kors i 1941. Disse skulle fordeles til de mest brannherjede byene i Norge, derfor fikk Kristiansund en av disse.

Tidsplan og forventet resultat: Riving og tilrettelegging for oppussing av lokalet ferdig i løpet av januar 2021. Planlegging og bestilling i februar 2021. Gjenoppbygging og montering av kjøkken i løpet av mars og april 2021. Vi forventer å ha et ferdigstilt kjøkken innen 1. mai 2021.

Å ordne transportløsning, forankre avtaler med historiefortellere og markedsføring av tilbudet vil også være sentralt i starten av prosjektperioden. Etter dette kan sosiale sammenkomster med måltider og kultur gjennomføres i trygge omgivelser.

Prosjektet skal skape en forutsigbar møteplass, med historietreff og sosiale sammenkomster, som kan bli ukas høydepunkt for mange. Et sosialt måltid og fellesskap i trygge rammer og smittevernvennlige former.

Prosjektleder/forsker

Mette Skavnes

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Rødekorshuset: Sosialt samvær og historieopplevelser
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
05.01.2021