Samtaleverktøy for følelsesregulering

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Samtaleverktøyet kan hjelpe barn å regulere følelser under koronaepidemien. Noen barn havner utenfor og nedenfor toleranseviduet, og da kan hjelp og endring i aktiviteter være til hjelp, samt å snakke om tanker og følelser. Kortene kan brukes av barn som ikke kan snakke og av barn som snakker, er enkle og barnevennlige. Kortene kan brukes digitalt hjemme, i barnehage/skole eller i terapi. Ved å digitalisere kortene får barna et redskap til å vise hva de tenker eller føler, så de lettere kan mestre følelser og hverdagen. Noen barn trenger å stimuleres, mens andre må beroliges gjennom aktiviteter.

Kortene er pilotert ved SUS. Ved å digitalisere kortene og rutenettet med brukervennlig format, kan flere barn nås.

Målsetting
Er å gjøre samtaleverktøyet ved hjelp av aktivitetskort tilgjengelig for flest mulig barn (foresatte og ansatte) for å regulere følelser under koronaepidemien. Barn får uttrykke tanker og følelser omkring bl.a. koronaerfaringer, og tiltak og stressmestring kan iverksettes etter barnets behov.

Kortene er utarbeidet ved hjelp av Q metodologi.

Målgruppe
Målgruppen er små barn og barn i barneskolen. Kortene skal sorteres inn i et rutenett og det følger samtaleveiledning med, slik at målgruppen kan uttrykke seg digitalt. Kan brukes av barn, sammen med foreldre, barnehageansatte lærere og sammen med andre barn. Kan nå småbarnsforeldre, barnehager og skoler. Kortene når også de stille barna, som kan vise kortene uten å snakke.

Deltakere
Barn i barnehager og småskolen.

Tidsplan
Utarbeidelse – mai, juni, juli. Utprøvelse August, september, oktober, november: evaluering og oppsummering innen 31 desember, 2020.

Forventet resultat
Et enkelt digitalt verktøy som kan brukes av små barn, og som kan fungere for å stimulere til samtaler mellom barn og voksne, slik at barn får gitt utrykk for tanker og følelser ved hjelp av bilder.

Prosjektleder/forsker

Klara Øverland

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Samtaleverktøy for følelsesregulering
Organisasjon
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
21.04.2020