Samtaleverktøy for følelsesregulering

Sluttrapportsammendrag

Gjennomføringen som gikk etter planen: Vi fullførte nettsiden Vismeg.info. Vi arbeidet jevnlig med de ulike del elementene og fikk produsert de digitale verktøyene som ble planlagt, slik at de nå fungerer digitalt. Produksjonen tok noe tid, da enkelte deler – f.eks, kortsorteringen for barn er komplisert å produsere digitalt.

Følelseshjulet ble produsert i brukervennlig utgave med interaktive muligheter, slik at barna kan gi visuelt utrykk for sine følelser – samt lære disse. Vi laget tre versjoner med følelseshjul for grunnfølelser. Tekstutarbeidelsen ble produsert som planlagt, men tidkrevende å få den så enkel som mulig. Form og innhold, samt billedproduksjon til nettsiden ble valgt ut og har fått et barnevennlig og brukervennlig preg. Utviklet PC utgave, mobilnettbrett versjon – og til bruk på telefon. Vi utviklet lenker med informasjon til nettsteder for korona rettet mot barn og familier og referanseliste for aktuell litteratur. Ulike følelsesverktøy, som kan brukes direkte for barn eller for voksne som arbeider med barn ble utviklet og ligger under Reguleringsstøtte menyen.

Vi har produsert informasjonsfilm om verktøyet Vismeg, som ligger som en illustrasjon på hvordan verktøyet kan brukes. Informasjon om siden spres via Stiftelsen Psykiatrisk Opplysnings nettverk, Læringsmiljøsenteret og Filiorum – barnehagenettverkets nettsider.

Hva gikk ikke etter planen: Siden ble lansert høst 2020. Vi opplevde at koronaepidemien lukket skolene og barnehagene og det har derfor vært vanskelig å evaluere prosjektet med respons fra brukerne dette semesteret, 2020, da dette krever nær kontakt med barnehagene. Flere avtaler ble utsatt, da de måtte prioritere smittevern. Dette gjaldt også lanseringen på Schizofrenidagene, som ble avlyst – så vi måtte se etter andre lanseringskanaler og bruke arbeidsplassene og sosiale nettverk aktivt.

Utfallet av prosjektet er at målene for søknaden er oppfylt og vi har digitalisert ulike redskaper til hjelp i samtaler med barn.

Nettsted: Vismeg.info. Vi fikk digitalisert planlagte hjelpeverktøy for følelsesregulering og samtaler med barn, og vi fikk i tillegg bruker vennlige versjoner for nettbrett og mobiltelefon. Vi vil nå følge opp prosjektet med bruker undersøkelse.


Søknadssammendrag

Bakgrunn
Samtaleverktøyet kan hjelpe barn å regulere følelser under koronaepidemien. Noen barn havner utenfor og nedenfor toleranseviduet, og da kan hjelp og endring i aktiviteter være til hjelp, samt å snakke om tanker og følelser. Kortene kan brukes av barn som ikke kan snakke og av barn som snakker, er enkle og barnevennlige. Kortene kan brukes digitalt hjemme, i barnehage/skole eller i terapi. Ved å digitalisere kortene får barna et redskap til å vise hva de tenker eller føler, så de lettere kan mestre følelser og hverdagen. Noen barn trenger å stimuleres, mens andre må beroliges gjennom aktiviteter.

Kortene er pilotert ved SUS. Ved å digitalisere kortene og rutenettet med brukervennlig format, kan flere barn nås.

Målsetting
Er å gjøre samtaleverktøyet ved hjelp av aktivitetskort tilgjengelig for flest mulig barn (foresatte og ansatte) for å regulere følelser under koronaepidemien. Barn får uttrykke tanker og følelser omkring bl.a. koronaerfaringer, og tiltak og stressmestring kan iverksettes etter barnets behov.

Kortene er utarbeidet ved hjelp av Q metodologi.

Målgruppe
Målgruppen er små barn og barn i barneskolen. Kortene skal sorteres inn i et rutenett og det følger samtaleveiledning med, slik at målgruppen kan uttrykke seg digitalt. Kan brukes av barn, sammen med foreldre, barnehageansatte lærere og sammen med andre barn. Kan nå småbarnsforeldre, barnehager og skoler. Kortene når også de stille barna, som kan vise kortene uten å snakke.

Deltakere
Barn i barnehager og småskolen.

Tidsplan
Utarbeidelse – mai, juni, juli. Utprøvelse August, september, oktober, november: evaluering og oppsummering innen 31 desember, 2020.

Forventet resultat
Et enkelt digitalt verktøy som kan brukes av små barn, og som kan fungere for å stimulere til samtaler mellom barn og voksne, slik at barn får gitt utrykk for tanker og følelser ved hjelp av bilder.

Prosjektleder

Klara Øverland

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Samtaleverktøy for følelsesregulering
Organisasjon
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
21.04.2020