‘Screwed’ hud

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Å ha en hudsykdom er langt fra uvanlig. Undersøkelser viser at prevalensen for atopisk eksem (AE) hos barn, 0-7 år, har steget fra 3% i 1960 årene

til 15-20% i dag (Elisabeth Ammitzbøll Holm, redigert av Cato Mørk på huddoktor.no). 2-4% av befolkningen har psoriasis (Psa). Psa og AE rammer ulike hudtyper. Noe som betyr at det er meget sjelden en person rammes av begge diagnosene. Dette gjør at disse to diagnosene alene rammer minimum 17% og maksimum 24% av befolkningen i løpet av livet. Regner man med andre hudsykdommer er det ikke å overdrive dersom man påstår at ¼ av den norske befolkningen vil oppleve å få en hudsykdom. Med utgangspunkt i en kjernefamilie, vil alle familier statistisk sett oppleve at én har «problemhud» i variert grad.

Det kan være vanskelig å akseptere en kronisk diagnose. Mange lider i stillhet. PEF-ung er en plattform for kunnskap, vennskap og felleskap. Vi ønsker å gi støtte og trygghet til alle med en hudsykdom. Følelsen av normalitet er spesielt viktig for aldersgruppen vi jobber mot. Mange opplever sitt første Psa utbrudd i ungdomsårene, og AE rammer hovedsakelig barn. Dette er faser i livet hvor mange utsettes for mobbing. En undersøkelse om diskriminering og stigma knyttet til Psa, utført av IFPA i 2012, viser at mange i Norge opplever stigma knyttet til sykdommen. Å møte andre med like historier kan være godt og befriende.

Gjennom dette filmprosjektet søkes det et nytt medium for å nå «nye» barn og unge. Vi ønsker å synliggjøre et felleskap av helt normale mennesker nettopp DU kan ta del i. PEF-ung tilbyr en følelse av normalitet og totalt aksept.

Mål
PEF-ungs formål er å synliggjøre, spre informasjon, være et felleskap og arbeide for rettighetene til våre grupper, samt bedre forhold som spiller inn i våre diagnosegruppers hverdag. Det er oppsummert i slagordet; kunnskap, vennskap og felleskap.

Prosjektets mål er å lage profilfilmer om organisasjonen. Tre filmer som omhandler hvert av temaene i slagordet, samt en fokusfilm som oppsummerer hele. Totalt 10 filmer beregnet på sosiale media, men fokusfilmen rettes mot reklamefrie dager for å nå bredere.


Målguppe
Primær målgruppe er kronikere i alderen 0-26 år. Sekundær målgruppe er alle som identifiserer seg med filmene eller kjenner noen i den primære målgruppen.Prosjektplan
Prosjektgruppen ledes av Ungdomstyrets Monica Kristensen. Hun utdannes innen feltet, har erfaring og kan støtte seg på sekretariatets kompetanse. Gruppen (ca 5 stk) vil planlegge, kvalitetssikre og grovklippe filmene. Den vil godkjenne resultatet før filmene ferdigstilles. Filmplot vil filme og intervjue innenfor de rammer PEF-ung setter. Produksjonen vil altså skje i et samarbeid mellom en aktiv prosjektgruppe og produsent. PEF-ung har inngått en intensjonsavtale med Filmplot AS som har spesialisert seg på slike filmer.

Filmene bygges opp rundt slagordet vårt. Vi har gjort oss noen tanker om hvordan vi kan fokusere på temaene, og vil leke med sjangeren dokusåpe. Filmobjektene kan gis ulike oppdrag/påstander om organisasjonen som skal bevises/motbevises. Slik kan man få frem budskapet på en morsom, lett og annerledes måte.

Lengden pr kortfilm vil være 90 sekunder, en optimal lengde rettet mot sosiale media og ungdom.Veien videre
I 2015 vil vi lage en informasjonskampanje hvor filmene er kjernen. Planen er å slippe tre filmer i kvartalet. Filmene vil være tilgjengelig på nettsidene våre og via sosiale media etter dette. Fra og med 2016 vil vi relansere filmene med jevne mellomrom. Kampanjen via sosiale media vil i 2015 være en prosjektgruppens ansvar. Deretter påfaller ansvaret ungdomsstyret og ansatte.Betydning?
Livet som ung kroniker er ikke lett i et samfunn som krever perfeksjon. Spesielt ikke i en alder hvor normen hylles. PEF-ung en viktig organisasjon for de som lever alene med sykdommen og som sliter i hverdagen. Prosjektet gir en ny kanal for å nå bredere ut til en stadig voksene gruppe. Gjennom informasjon vil «nye» få et tilbud som kan lette byrden påført ved sykdommen. Filmene gir fundamentet for gjennomføringen av kampanjen som kan gi trøst og motivasjon. Mange opplever en skam tilknyttet huden sin, en ubegrunnet skam.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Screwed_Hud_Rapport_inkl link til filmene.pdf

Prosjektleder/forsker

Monica Kristensen

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
‘Screwed’ hud
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
2014: kr 315 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet