Seniorene tar byen tilbake

Søknadssammendrag

Prosjektet eies og driftes av besøkstjenesten i Trondheim Røde Kors, og er satt i gang med ønske om å skape en positiv opplevelse for seniorer etter koronapandemien som har skapt økt utrygghet og engstelse blant denne gruppen.

Besøksvennene i Trondheim er rundt 100 frivillige, og fungerer som samtalepartnere og støttespillere, følge på tur, kafé/kulturinstitusjoner. I dette prosjektet ønsker vi å tilrettelegge for at deltakerne i besøkstjenesten, kalt vertene, kan besøke restauranter, kafeer og kulturinstitusjoner sammen med sin besøksvenn. Dette vil skje som et samarbeid med henholdsvis kultur- og næringsliv, om gratis inngang og måltider, og som kan munne ut i en guide om «aldersvennlige» steder og etablissementer.

Motivere til sosial aktivitet
Prosjektets mål er å motivere eldre til å gjenoppta sosial kontakt, mobilitet og trivsel i det offentlige rom på en trygg måte. Målgruppen er seniorer i alderen 65-90 år som ønsker å besøke spisesteder og kulturarrangement sammen med sin besøksvenn. Blant disse er eksisterende besøksvennpar, men også nye deltakere som nås gjennom markedsføring.

Avtaler med næringslivet
I samarbeid med næringslivet/restauranter/kafeer/museer i Trondheim, tilbys gratis billetter og måltider. Besøksvenner og verter finner kriterier for uttesting som er relevant for målgruppens bruk og trivsel. Besøksvennparene velger oppdrag innenfor det utvalget som tilbyderne presenterer og foretar en vurdering av stedet under besøket. Vurderingene skal være av positiv karakter og munne ut i en guidebok. Det er ønskelig å få til 20 slike oppdrag. Avslutningsvis vil også besøkstjenesten invitere deltakerne til det etablissementet som «vinner».

Guide
Å tilrettelegge for kafe- og restaurantbesøk sammen med besøksvennen kan bidra til å trygge deltakerne i bruken av det offentlige rom og fjerne noe av den engstelse som hos noen har festet seg under koronapandemien. At besøket kombineres med en oppgave- som å bidra til guiden-kan gi både glede og mestringsopplevelse hos den enkelte deltaker.

Prosjektleder/forsker

Camilla Gerhardsen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Seniorene tar byen tilbake
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
09.09.2021