Seniorferie 2022 høst

Søknadssammendrag

Ringsaker Røde Kors er kjent med at mange eldre opplever en høy grad av ensomhet. De opplever en høy grad av ensomhet og isolasjon etter pandemien.

Vi driver hver måned en åpen møteplass hvor vi kommer tett på mange i målgruppen.

Mange av disse signaliserer ensomhet og besøk av hjemmetjenesten eller en besøksvenn som eneste lyspunkt.

Vi ønsker å gi denne gruppen et godt planlagt ferieopphold. Målsettingen vil være å gi gode opplevelser i et sosialt fellesskap. Vi skal ha gode,felles matopplevelser, som ofte også er et savn til denne gruppen.

Vi skal både ha innendørs og utendørs aktiviteter tilpasser gruppen.
Vi tror at dette vil gi deltagerne både en en bedre psykisk og fysisk helse.

Et tilrettelagt opphold i fine, naturskjønne omgivelser i Tisleidalen i Valdres vil gi deltagerne en god ferieopplevelse.

Vi som deltar som frivillige er godt skolerte med alle kurs i Røde Kors og har deltatt på minst 3 slike opplegg tidligere.

Våre erfaringer viser at det knyttes nye vennskap på disse turene, og flere har holdt kontakten etter oppholdet.

Prosjektleder

May Ljungqvist

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Seniorferie 2022 høst
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 130.000
Startdato
08.04.2022