SESAM-festivalen: Norges største festival om – og for – eldre

Søknadssammendrag

I 2050 vil 2.1 milliarder mennesker være over 65 år. Mer enn dobbelt så mange som i dag. Hvordan vil det påvirke samfunn og næringsliv? Hvilke muligheter vil det skape? Hvordan kan forskningen forberede oss på et aldrende samfunn? Hvordan kan forskningen bidra til ny tenkning, ny verdiskapning og nye løsninger?

I Stavanger har SESAM (Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling, SUS) etablert WiseAge. WiseAge er SESAM sin plattform for brukermedvirkning og samfunnsengasjement. WiseAge skal legge til rette for å bruke eldres kompetanse og erfaring i forskning og kunnskapsutvikling.

27. og 28. mai 2021 arrangerer SESAM og Stiftelsen PsykOpp WiseAge-fest og dag 2021 – som del av Norges største festival for og om eldre.

På WiseAge arrangementene vil det presenteres ulike foredrag og underholdning, hvor alderdom og forskning vil være tema. Det vil være bl.a. foredrag om helseteknologi fra Smartby Stavanger; interaktiv forskningstafett; og konsert med Kjell Inge Torgersen. I tillegg vil den kjente psykolog og forfatter Sissel Gran bidra med både foredrag og boksamtale, hvor hun vil dele noen av sine viktige og ærlige refleksjoner rundt aldring – både fra et personlig og fra et samfunnsperspektiv.

Målgruppa for WiseAge er ALLE over 60 år – den generelle befolkningen, de som har et spesielt engasjement rundt helse, forskning og aldring, personer som opplever økende isolasjon og inaktivitet som resultat av pandemien, pårørende til personer med demens/alders-relaterte sykdommer, pensjonerte helsepersonell mm.

Prosjektet vil ha en positiv virkning for deltakerne ved at de vil få ny kunnskap om aldersrelatert forskning; i tillegg vil deltakerne få mulighet til å ta del i forskning som brukermedvirkere, noe som vil kunne gi bedre og mer relevant forskning for befolkningen. Prosjektet vil tilby en viktig møteplass for eldre som opplever isolasjon, og vil være en arena for inspirasjon til nytt samfunnsengasjement, sosial deltakelse og tilhørighet.

Prosjektleder/forsker

Ingelin Testad

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
SESAM-festival: Norges største festival om – og for – eldre
Organisasjon
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Beløp Bevilget
Kr 130.000
Startdato
31.05.2021