SimFunk – Simulering av funksjonsnedsettelse

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

Formålet med prosjektet SimFunk (en forkortelse som står for Simulering av funksjonsnedsettelse) er å lage en digital ressurssamling med konkrete instruksjoner for hvordan man kan sette sammen en verktøykasse for å simulere et bredt spekter av ulike funksjonsnedsettelser og helsetilstander. Ressurssamlingen skal også beskrive hvilke verktøy som egner seg og hvordan man går frem. Det siktes i første linje mot tekniske utviklingsmiljøer i Norge med utviklere, testere, interaksjonsdesignere og grafikere. Videre skal allmennheten kunne bruke ressurssamlingen for å kunne oppleve hvordan det er å ha en funksjonsnedsettelse. Beskrivelsene vil derfor også kunne brukes av ikke-tekniske personer, som innkjøpere, tjenesteytere og ledere i offentlig og privat sektor. Bakgrunnen for prosjektet er at mange utviklingsmiljøer forsømmer å involvere brukere med funksjonsnedsettelse eller helseutfordringer under testing av både tekniske og ikke-tekniske løsninger. Når heller ikke den interne testingen tar høyde for slikt, er resultatet svært ofte at produkter og tjenester, systemer og omgivelser blir utilgjengelige og ikke universelt utformet. I Norge oppgir 15 til 20 prosent av befolkningen å ha en varig funksjonsnedsettelse, så det er en ikke ubetydelig andel av Norges befolkning som trenger tilgjengelighet i løsningene. I tillegg kommer de som har en midlertidig funksjonsnedsettelse, for eksempel ved beinbrudd, og den delen av befolkningen der funksjonsnedsettelsen er situasjonsbetinget, eksempelvis om en har glemt brillene sine. Prosjektgruppen bestående av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon med medlemsorganisasjoner og forskningsstiftelsen Norsk Regnesentral legger opp til en utviklingsprosess som både er kunnskapsbasert og har brukermedvirkning. Fordi flere utviklingsmiljøer vil settes i stand til å simulere funksjonsnedsettelser, forventes det å redusere terskelen for å arbeide med bedre tilgjengelighet under utvikling av både tekniske og ikke-tekniske løsninger. Dette vil igjen føre til flere universelt utformede løsninger og dermed bedre mulighet for samfunnsdeltakelse for alle. Bedre tilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelse og andre helseutfordringer fremmer ofte også bedre brukeropplevelser for alle. Visjonen vår er et samfunn med mer digital inkludering og like muligheter gjennom teknologi for alle.

Prosjektleder

Till Halbach

Detaljer
Program
Utvikling (2024)
Prosjektnavn
SimFunk – Simulering av funksjonsnedsettelse
Organisasjon
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Beløp Bevilget
2024: kr 367 000, 2025: kr 1 100 000
Startdato
01.09.2024
Sluttdato
31.12.2025
Status
Under gjennomføring