Kontaktperson

Hanne Erdal Witsø

FFO er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner for kronisk syke, funksjonshemmede og deres pårørende. Organisasjonen har 87 medlemsorganisasjoner med til sammen over 350.000 medlemmer.

FFO har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 1996.

I 2023 har FFO fått støtte til1prosjekter
det utgjør400.000kroner
Siden FØRSTE TILDELING i 1997 har ffo fått støtte til106prosjekter
totalt har ffo fått110.907.097kroner i støtte fra stIftelsen dam

Søk støtte gjennom FFO:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter