Kontaktperson

Hanne Erdal Witsø

FFO er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner for kronisk syke, funksjonshemmede og deres pårørende. Organisasjonen har 87 medlemsorganisasjoner med til sammen over 350.000 medlemmer.

FFO har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 1996.

I 2024 har FFO fått støtte til0prosjekter
det utgjør0kroner
Siden FØRSTE TILDELING i 1997 har ffo fått støtte til108prosjekter
totalt har ffo fått112.611.097kroner i støtte fra stIftelsen dam

*Merk at fra og med 2024 inkluderer summene administrasjonstillegg for programmene Helse, Utvikling og Forskning.

Søk støtte gjennom FFO:

Fremhevede prosjekter:

Alle prosjekter