Rettigheter og tjenester i koronaens tid

Søknadssammendrag

Koronapandemien har satt mange lovfestede tjenester og rettigheter på vent, av hensyn til smittevern og omprioriteringer.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) får tilbakemeldinger fra funksjonshemmede og kronisk syke som betaler en høy pris for tiltakene: smertelindrende behandling kanselleres, operasjoner utsettes, barn med tilretteleggingsbehov får ikke den hjelpen de trenger, utviklingshemmede isoleres uten tilpasset informasjon – for å nevne noe. Mange har spørsmål om hvilke rettigheter som fortsatt gjelder, om avslag kan påklages, og hvor de eventuelt kan henvende seg for å få nødvendig hjelp.

Som en del av vår virksomhet driver FFO et eget rettighetssenter. Senteret er et allment tilgjengelig tilbud, og består av fire juridiske rådgivere som til sammen dekker 1,8 årsverk. Rettshjelpen vi tilbyr er både nødvendig og sårt tiltrengt. Sannsynligheten er stor for at behovet for en slik tjeneste blir større. Allerede får Rettighetssenteret henvendelser fra personer som ikke får tjenester de har krav på grunnet smitteverntiltak eller omprioritering i kommunene.

Målet med kampanjen «Rettigheter og tjenester i koronaens tid» er å gjøre tjenestene til FFOs Rettighetssenter bedre kjent for funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende, for å bidra til at de får tilgang til de tjenestene de har krav på, og gjennom det får hevet sin livskvalitet.

Målgrupper:
Funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende

Prosjektbeskrivelse:
Kampanjen skal inneholde markedsføringsaktiviteter der målet er øke trafikken til Rettighetssenterets nettside, og dermed nå ut til flere med tilbudet. Hovedkanalene for kampanjen er Facebook og Instagram, samt bannerannonser på nettsider og på Google. Hovedelementet i kampanjen er en animasjonsfilm, men vi skal også profilere de ansatte på Rettighetssenteret med nye foto og informasjon om deres spisskompetanse.

Den digitale kampanjen skal kjøres med hovedtyngde i juni (annonser på Facebook, Instagram og Google). Videre skal vi også annonsere på sidene/ medlemsbladene til FFOs medlemsorganisasjoner høsten 2020. Dette vil være både papir- og digitale annonser.

Prosjektleder/forsker

Ingeborg Vea

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Rettigheter og tjenester i koronaens tid
Organisasjon
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
30.04.2020