Kampanje – kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

115

Fremdriftsplan

Strategi og ideutvikling: Det setter mål, målgruppe, kanalvalg og hva slags type innhold vi skal lage. Dette er gjennomført i samarbeid med Zoaring Ansvarlig: både FFO og Zoaring Landingsside: FFO Rogaland har allerede laget en landingsside som ligger ute på vår hjemmeside. Her skal våre medlemsorganisasjoner foreslå de rådsrepresentanter de mener er kvalifisert til å sitte i et kommunalt råd. Produksjon: Det produseres filmer, følgetekster og plakater. I tillegg skal orientering gis til medlemsorganisasjonene. Det lages også ett undervisningsopplegg til de nye rådsrepresentanter. Ansvarlig: FFO Rogaland samt Zoaring Annonser: Annonsene og filmene publiseres i sosiale medier fram til valgdagen den 11. september. Filmene skal brukes på våre medlemsorganisasjoners medlemsmøter for å bevisstgjøre medlemmene om kommunale råd. Filmene kan også benyttes av andre fylkeslag tilknyttet FFO. Ansvarlig: FFO Rogaland Frist: Frist for å melde seg som brukerrepresentant er satt til valgdagen – 11. september. Ansvarlig: FFO's medlemsorganisasjonene samt FFO Rogaland Rapportering: Etter endt kampanje lages sluttresultatene i en rapport. Målet er å få inn forslag til gode. rådsrepresentanter i alle kommuner i Rogaland samt i fylket. I tillegg er målet å få innbyggerne i kommunene til å være oppmerksom på at den kommunen de bor i har et kommunalt råd hvor alle innbyggerne kan ta kontakt om de ønsker å fremme en sak. Dette kan måles via "treff" på filmene våre som legges ut i sosiale medier og antall nye rådsrepresentanter som melder seg. Vi ser også at dette vil ha en indirekte effekt i forhold til FFOs synlighet og omdømme som vil være noe vanskeligere å måle. Dette kan eventuelt gjørs ved en spørreundersøkelse i etterkant. Ansvarlig: FFO Rogaland

Prosjektleder/forsker

Marianne Mallberg Kolnes

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Kampanje – kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Organisasjon
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Beløp Bevilget
2023: kr 75 000, 2024: kr 75 000
Startdato
20.11.2023
Sluttdato
30.09.2024