Pårørendekonferanse i koronaens tid

Søknadssammendrag

I tre år har Pårørendekonferansen blitt arrangert som en landsdekkende konferanse for både pårørende, fagfolk og forskere. Det første året ble den arrangert på Gardermoen, men de to siste årene har konferansen vært holdt i Sandnes. Dette er gjort mulig ved et godt samarbeid mellom Vid vitenskapelige høyskole, UiS, Sanden Media, FFO Rogaland og Pårørendesenteret. Konferansen har siste år samlet ca 200 deltakere.

Det har i flere måneder vært planlagt konferanse også for høsten 2020 (23.-24. september), men på grunn av koronatiltak og sannsynlighet for begrensninger i antall personer på samme sted, har komitèen besluttet å starte planleggingen av en digital konferanse.

En digital konferanse vil ha mange av de samme utgiftene som en fysisk konferanse (lokasjon, produksjon, foredragsholdere m.m.), men inntektene vil være helt annerledes. Vi tror at helsevesenet i år vil ha betydelig mindre ressurser til å gi sine ansatte mulighet til å delta på konferanse allerede i september, ei heller den ekstra tid og kostnad det medfører å reise på konferanse. Samtidig tror vi at både fagpersoner og pårørende trenger en oppløftende og rikholdig konferanse mer enn noen gang når denne sommeren med koronatiltak og -avstand er over.

Vi planlegger en konferanse der noe av sendingen er live, og noe er tatt opp på forhånd. Tidligere års konferanser har hatt stor suksess med små filmsnutter i oppstarten av hver bolk med foredrag.

Hvert år deles også prisen for Årets Pårørendekommune ut. Nominasjonen til denne prisen har allerede startet og vi planlegger å kunne dele ut prisen i en eller annen form selv om konferansen blir digital.

Prosjektleder/forsker

Livar Hølland

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Pårørendekonferanse i koronaens tid
Organisasjon
Funksjonshemmedes Fellsorganisasjon
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
22.04.2020