Klatring for funksjonshemmede

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Tromsø Klatreklubb er en aktiv klubb som har gjort og gjør mye nybrottsarbeid

Tromsø Klatreklubb er en aktiv klubb som har gjort og gjør mye nybrottsarbeid. De tar del i ”Storby Tromsø”, et prosjekt der det inkluderes vanskeligstilt ungdom, de jobber med integrering av ungdom med minoritetsbakgrunn, jobber sammen med barneavdelingen på Tromsø Sykehus og nå jobber de med integrering av funksjonshemmede. De har gjort en så god jobb at lederen for klubben fikk ”Hjerteromsprisen” under innsamlingsaksjonen i 2004. Prosjektet med funksjonshemmede såg virkelig sitt lys da støtten fra Helse og Rehabilitering ble tildelt i 2004. Den kjente klatreren, Sjur Nesheim, som studerer psykologi ved universitetet i Tromsø og som har lang klatreerfaring, har virkelig tatt tak i dette prosjektet og gitt funksjonshemmede et kjempetilbud. De hadde et tilbud i klubben fra før, men med nye friske midler kunne de åpne gruppen og inkludere flere deltakere samt flere instruktører.

 

Prosjektet har vært gjennomført i Tromsø Klatreklubb sine lokaler og veggen har vært åpen for andre samtidig som prosjektet har løpt. Slik har de blitt en naturlig del av klatringen i hallen og ikke en gruppe ”bak lås og slå”. Prosjektperioden startet opp i januar 2005 og vil nå løpe frem til januar 2007. Det har vært ti faste deltakere i prosjektet og andre har kommet og gått. Det tar tid å etablere klatring for funksjonshemmede, som fortsatt er et ukjent felt for mange. Men, her handler det om å jobbe jevnt og trutt samtidig vise at her finnes det bare glede, mestring og muligheter.

 

Målet er at dette prosjektet aldri stopper opp, men at det alltid vil være et klatretilbud for denne gruppa i klubben. Dette skal være et tilbud der hensikten er å skape et miljø for mestring, motorisk trening og å hjelpe deltakerne i gang med en fysisk aktivitet de kunne ha glede av over lang tid.

 

Deltakerne har utviklet seg masse og de som har vært der en stund fungerer som gode veiledere for nybegynnere. Viktig at de føler seg selvstendige og at de opplever mestring samt utvikling. To av deltakerne har også kvalifisert seg til Bratt kort, forbundets sikkerhetskort i klatring.

 

Tilbudet har blitt gjort kjent gjennom informasjon til helsepersonell, oppsøkende virksomhet i kommunen, utdeling av flyers, etc. Prosjektet har fått oppmerksomhet i media med en reportasje NRK Nordnytt og Norge i dag. En ny reportasje er på veg i i NRK Tromsø i februar 2006. Det har blitt arrangert treninger fast en gang i uka, utenom ferier, samt sosialt tilbud utendørs.

Prosjektleder/forsker

Siri Drageset

Detaljer
Program
Rehabilitering (2004)
Prosjektnavn
Klatring for funksjonshemmede
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2005: kr 110 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet