Jeg vil endre – medvirkning i koronatid

Søknadssammendrag

Boka «Jeg vil endre» samlet bilder fra hverdagen til 12 personer fra ulike deler av landet med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse. Under nedstengingen skapte vi en digital møteplass for å diskutere samfunnsskapte hindringer for mennesker med nedsatt funksjonsevne, samt å utforske foto som metode, og bildene fra denne prosessen ble samlet i en bok.

Nå som det igjen åpnes opp for fysiske møteplasser, ønsker vi å arrangere en turne med bokbad og medvirkningsworkshop i seks kommuner gjennom å vise hvordan man kan bruke foto som metode for deltakelse og aktivisme, og å bruke boka som utgangspunkt for møter med kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og relevante kommunale etater og enheter.

Målet med disse møtene er å styrke de kommunale rådene, å synliggjøre utfordringer og mulige løsninger i den aktuelle kommunen, og å diskutere tilrettelegging og medvirkning med relevante etater, som teknisk etat, helse og utdanning. Målet er firedelt:

  • Å bruke fotoboka «Jeg vil endre» for å gi innblikk i hverdagen for mennesker som lever med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse.
  • Å tilby et forum for å diskutere aktivisme og medvirkning for organisasjoner som jobber for funksjonshemmedes rettigheter, og
  • Bidra til inkluderende medvirkningsprosesser.
  • Styrke de kommunale rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne i sitt arbeid i deltakerkommunene

Tiltak/aktivitet

  1. Bokbad
  2. Møter arrangert i samarbeid med det kommunale rådet for personer med funksjonsnedsettelse.

Gjennom å ta opp funksjonshemmedes rettigheter og å presentere fotografi som metode for medvirkning på bokbad, ønsker vi å styrke deltakeres nettverk og posisjon for å fremme funksjonshemmedes sak. Gjennom møtet med kommunale enheter er målet å skape økt forståelse for hinder for medvirkning i det kommunale apparatet, og å tilby metodekunnskap om bruk av fotografi.

Prosjektet starter opp i april 2022 og vil gå frem til juni 2023.

Prosjektleder

Marte Taylor Bye

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Jeg vil endre – medvirkning i koronatid
Organisasjon
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Beløp Bevilget
Kr 545.000
Startdato
15.03.2022