Sånn er Jeg og sånn er Det – skolestart

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Fremdriftsplan

FORARBEID Møter og koordinering med FFO: NYE ANIMASJONSFILMER Vi sender ut link til de eksisterende animasjonene og informasjon til organisasjonene tilsluttet FFO. Vi ber om ønsker/ forslag på nye diagnoser som skal være utgangspunkt for de nye filmene. HJEMMESIDEN Utsending av informasjon, og ønske om tilbakemelding for forbedring og endring av hjemmesiden der barna selv kan laste ned filmene og finne informasjon. Møter og koordinering med fagperson, Barnelege/. Utsending av informasjon/ ønske om innspill til nye diagnoser til Barnelegeforeningen og habiliteringstjenesten . KOORDINERING MED NRK SUPER/ NRK SKOLE Møter med NRK Super og NRK skole om distribusjon og koordinering. FØRSTE LEVERING TIL NRK (ti produserte filmer) NRK sendemastere av de ti eksisterende samt tilleggsmateriale (bilder, rubrikker, dialogliste mm.). VALG AV NYE DIAGNOSER OG FERDIGSTILLING AV HJEMMESIDEN På bakgrunn av alle innsendte forslag. PRODUKSJON MANUS for animasjoner MANUS for Hjemmeside STORYBOARDS for animasjonsfilmer Tilbakemelding på manus og storyboards fra FFO og fagperson. Animatic/ Kladdfilmer for animasjoner Tilbakemelding på animatic fra FFO og fagperson. Animasjon starter Arbeid med endring/ forbedring av hjemmeside Animasjon avsluttet. Møte med FFO og NRK Super og NRK Skole om koordinert distribusjon. ETTERARBEID Innlesing av VO, Musikk & lydetterarbeid Lydmiks & Fargekorr. Ferdige filmer Distribusjon, Rapportering, Evaluering

Prosjektleder/forsker

Trond Jacobsen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Sånn er Jeg og sånn er Det – skolestart
Organisasjon
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Beløp Bevilget
2023: kr 400 000
Startdato
22.05.2023
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring