Bilder fra en pandemi

Hva har usikkerhet, smittefrykt og nedstengning av samfunnet gjort med livene til funksjonshemmede?

Fotoutstillingen Bilder fra en pandemi viser hverdagen til fire mennesker med ulike funksjonshemminger og livssitusasjoner i pandemien som rammet verden i 2020. Foto: Fartein Rudjord

12. mars er det ett år siden Norge stengte ned på grunn av koronapandemien. Det har vært vanskelig for alle, og veldig vanskelig for noen.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) fikk i fjor høst støtte til prosjektet «Bilder fra en pandemi» gjennom Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten.

– Med utstillingen «Bilder fra en pandemi» ønsker vi å vise hvordan pandemien har påvirket livene til funksjonshemmede, sier generalsekretær i FFO, Lilly Ann Elvestad. 

Sårbar gruppe

Bilder fra en pandemi

  • Fotoutstilling på Rådhusplassen i Oslo, 12. mars – 05. april 2021.
  • Utstillingen viser 12 bilder med bildetekster av fire mennesker med ulike funksjonshemminger fra forskjellige steder i Norge
  • Bildene har QR-koder som kan skannes med mobiltelefonen. Kodene leder til filmer om de medvirkende
  • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) står bak utstillingen, som er støttet av Stiftelsen Fritt Ord og Stiftelsen Dam.
  • Fotograf er Fartein Rudjord, prosjektleder er Ingeborg Vea (FFO).

Alle har ofret noe under pandemien. Besøksforbud, hjemmekontor, karantene, stengte treningssentre, hytteforbud – listen er lang og grå. De fleste av oss kommer likevel gjennom tiltakene uten varige mén. For mange funksjonshemmede er det annerledes.

– Mange i denne gruppen er avhengige av trening og behandling for å opprettholde funksjonalitet og unngå økte smerter og ubehag. De er avhengig av assistanse, og er sårbare dersom denne uteblir eller blir redusert, sier Elvestad.

Har betalt en skyhøy pris

«Bilder fra en pandemi» er et fotoprosjekt, der FFO har møtt fire mennesker rundt om i landet, som har ulike funksjonshemminger og livssituasjoner.

Alle har blitt svært påvirket av smitteverntiltakene.

– Felles for dem er at de går «under radaren» for folk flest. De forsvinner i stormen av alle som har mistet jobben, krisen for næringslivet og andre åpenbare konsekvenser av pandemien, sier prosjektleder Ingeborg Vea, og legger til:

– Men dette er mennesker og familier som har betalt en skyhøy pris det siste året. Med utstillingen håper vi å trekke dem frem og skape forståelse for at de trenger ekstrabevilgninger og ekstra tiltak for å kunne ta igjen det de har mistet gjennom pandemien.

Fra 12. mars 2021, på ettårsdagen for den første korona-nedstengningen av Norge, vil du kunne se bildene utstilt på Rådhusplassen i Oslo.

Se også video fra prosjektet her:

Video: Youtube/FFO

Søknadssammendrag

Høsten 2020 fikk FFO støtte fra Stiftelsen Fritt ord til prosjektet «Bilder fra en pandemi». I prosjektet forteller vi historien til fire mennesker fra ulike landsdeler, med ulike funksjonshemminger, og hvordan pandemien har påvirket livene deres. Prosjektet er i hovedsak et fotoprosjekt, men omfatter også lydmateriale og film.
«Bilder fra en pandemi» blir lansert i uke 49. Prosjektet er tilgjengelig her: https://ffo.no/bilder-fra-en-pandemi/

Prosjektets 2. del er støttet av Stifteløsen Dam, og innebærer en utendørs fotoutstilling på Rådhusplassen i Oslo. Utstillingen skal åpnes på ettårsdagen til nedstengningen av Norge 12. mars, og henge i 14 dager (kanskje mer). I anledning åpningen har vi fått til en ordførermottakelse i Oslo Rådhus for alle involverte i prosjektet.

MÅLET MED PROSJEKTET

Med prosjektet ønsker vi å løfte frem en gruppe som lett blir glemt, og løfte dem inn i den offentlige debatten på en levende og annerledes måte ved bruk av foto. Å synliggjøre funksjonshemmedes perspektiver i kjølvannet av koronapandemien vil tilføre den offentlige samtalen viktig bredde, da denne gruppen lett går under radaren.

Funksjonshemmede har rett til å delta i samfunnet på lik linje med andre, og har beskyttelse mot diskriminering i blant annet Lov om likestilling og diskriminering. Pandemien og smitteverntiltakene har satt dette i spill, noe vi ønsker å få på agendaen og problematisere.

Vi mener prosjektet indirekte vil bidra til å fremme levekår og psykisk helse for funksjonshemmede i kjølvannet av pandemien, og med tanke på eventuelle nye pandemier. Mange funksjonshemmede opplevde å miste for dem helt nødvendige tjenester og tilbud under pandemien, noe «Bilder fra en pandemi» viser. Vi er opptatt av tjenestetilbudet og tilbudene til funksjonshemmede og kronisk syke så snart som mulig skal tilbake til et «før-korona-nivå», og ikke forsvinne eller kuttes ned på som følge av en korona-rammet kommuneøkonomi, slik vi har sett flere eksempler på.

Prosjektleder/forsker

Ingeborg Vea

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Bilder fra en pandemi
Organisasjon
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Beløp Bevilget
200.000
Startdato
26.10.2020