Skaidistien- stien til bedre helse

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Manndalen i Kåfjord kommune har tidligere hatt spesiell verdi som rekreasjons- og turområde.
Eneste sti inn i den naturskjønne dalen ligger på vestsiden av elva. På grunn av storfe på beite er denne stien nå blitt tilgriset og ubrukelig som ferdselsåre inn i dalen. For at dalen igjen skal bli tilgjengelig og attraktiv som turområde ønsker LHL Kåfjord sammen med skolen og andre lokale lag og foreninger å anlegge ny sti på østsiden av elva.

Målsetting:
Prosjektet skal anlegge en tursti på østsiden av elva som leder inn i Manndalen og plassere ut sittebenker og informasjonstavler langs turstien. Det skal også settes opp gapahuk i området, bygges vandrebru over Manndalselva og settes opp innhengning for kjøretøy ved innfartsparkeringen.

Målgruppe:
Prosjektet retter seg mot bygdefolk og tilreisende i alle aldersgrupper, både funksjonsfriske og folk med nedsatt helse.

Beskrivelse av gjennomføring:
Prosjektet vil hovedsakelig bli gjennomført som dugnad med folk fra LHL Kåfjord og samarbeidende foreninger og lag. Det skal ryddes sti, settes opp innhengning for kjøretøy ved utfartsparkering, anlegges vandringer over våte partier, plasseres ut sittebenker, settes opp gapahuk og informasjonstavler med informasjon om trimøvelser, flora, geologi, dyreliv og historikk knyttet til dalen.

Det skal også settes opp en vandrebru over Manndalselva.

Når det gjelder brubygging og anlegging av sti der det vil være behov for minigraver, vil prosjektet imidlertid måtte leie inn arbeidskraft.

Prosjektets betydning:
Prosjektet vil være et viktig bidrag for å bedre folkehelsa. Tiltaket vil gi en helsegevinst ved at flere kommer seg ut i naturen og velger et unikt landskapsområde som arena for fysisk aktivitet. Skjer det ingen utbedring av området er vi redd dalen vil miste sin verdi som tur- og rekreasjonsområde og at flere dermed velger inaktivitet framfor å legge turen ut i naturen.

LHL Kåfjord og grendeutvalget skal sørge for fremtidig vedlikehold av tursti og materiellet som prosjektet har investert i (benker, gapahuk og informasjonstavler).

Framdriftsplan:
Våren 2014: Lage sittebenker. Sommer 2014: Utbedre sti, anlegge vandringer, bygge vandrebru over Manndalselva, plassere ut sittebenker og sette opp gapahuk og informasjonstavler, lage innhengning for kjøretøy ved utfartsparkeringen.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport-Skaidistien – stien til bedre helse.pdf

Prosjektleder/forsker

Wilmar Johnsen

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Skaidistien- stien til bedre helse
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2014: kr 220 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
30.10.2014
Status
Avsluttet