Smør deg med hygge

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

23, 6 % av alle småbarn i Norge har atopisk eksem. Det varierer i alvorlighetsgrad, men uansett alvorlighetsgrad er å tilføre huden det viktigste verktøyet vi har. Fuktighetskremer bør brukes minimum morgen og kveld, oftere ved behov. Det er tidkrevende, og kan være begrensende. Mange foreldre gir oss tilbakemelding om at det kan være vanskelig å gjennomføre og at de mangler flere triks i ermet for å gjøre smøring hyggelig og mulig å gjennomføre. Tidkrevende behandling er ikke enestående for atopisk eksem, men en av de vanligste behandlingsformen for hudlidelser.

Målsetting for prosjektet

Overordnet mål er å redusere barns byrde ved behandling av en hudlidelse. Vi skal lage tre animasjonsfilmer med formål om kompetansehevende hygge til tre alderssegment. En film av 1 min. for gruppen opp til tre år. En film for gruppen opp til 6 år på 3 min og en film for 6 -10 år på 5 min.

Målgruppe

Hovedmålgruppen er barn med hudlidelser og deres pårørende. Omtrent ¼ av alle norske småbarn har atopisk eksem. Sekundærmålgruppe er andre barn i aldersgruppen.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

100000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Vi skal lage tre animerte kortfilmer av ulik lengde for ulike målgrupper. Alle filmene skal ha som formål å skape en informativ og fin hyggestund for foreldre og barn med behov for tidkrevende behandling eller forebygging. VI har opprettet kontakt med Animer som er et animasjonsfirma som har hele prosessen på kontoret i Oslo. De tegner også alle karakterer selv, og benytter ikke ferdige kjøpte figurere. Det er betyr at vi kan få filmer med karakterer hvor man kan se at karakterene har utslett. Vi starter med å nedsette brukerutvalg bestående av foreldre med barn i målgruppen. Sammen med prosjektleder og representanter fra Animer vil vi ha et formøte og flere arbeidsmøter for å utarbeide manus og plott. Filmene vil være av følgende lengde: Film 1: 1. minutt for de minste, opp til 3 år. Film 2: 3. minutter for mellomsjiktet, 3- 6 år Film 3: 5. Minutter for de større små-barna, 6-10 år. For å ha best mulig beslutningsgrunnlag vil vi kontakte nasjonal kompetansesenter for minoritetshelse, NAKMI, for å høre hvilke to språk de anbefaler å oversette til. I utgangspunktet har vi tenkt oss ut samisk (nordsamisk), engelsk, swahili og arabisk.

Fremdriftsplan for prosjektet

2021: jan – feb: nedsette brukerutvalg mars – juni: Utvikle produkt, kontakte NAKMI for veiledning av språkvalg, osv, august: Lanser filmer, markedsføre produkt osv sept – des.: rapporteringsgrunnlag. Filmene er tilgjengelig for allmennheten. De er også tilgjengelige lenge etter dette, men dette er perioden vi skal benytte for å sjekke visninger

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Overordnet mål er å redusere barns byrde ved behandling av en hudlidelse. Vi skal lage tre animasjonsfilmer med formål om kompetansehevende hygge til tre alderssegment. En film av ett minutt for gruppen opp til tre år. En film for gruppen opp til 6 år på 3 minutter og en film for målgruppen 6 -10 år. Dette ble endret underveis da vi innså at det var mer hensiktsmessig med mer spissing av budskapet for 6-10 åringene og valgte å lage en film om psoriasis og en om atopisk eksem for denne aldersgruppen, på bekostning av filmen for målgruppen 0-3 år. I og med at ikke alle i Norge snakker norsk, ønsker vi å lage filmene på tre språk med bred representasjon i landet. Filmene skulle lages på norsk, nordsamisk og engelsk, .

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

I dette prosjektet opplevde vi dessverre at produksjonsfima gikk konkurs midt i prosjektet. Vi har derfor ikke nådd målet vårt. Det skulle lages tre filmer på tre språk, det er utviklet en ferdig film på tre språk, og vi jobbet med ferdigstillingen av de to resterende konseptene da vi ble kontaktet om at bedriften var meldt for skifteretten. Den samiske varianten ble fremmet i forbindelse med samenes dag og har en rekkevidde på omtrent 10.000 visninger gjennom sosiale media. I kontrakten vår står det at vi skulle motta design-element fra filmene. Det har vi dessverre heller ikke mottatt, noe som gjør at det ikke her vært mulig å benytte element til promotering. Vi har ikke fått mange tilbakemeldinger på filmene, men de vi har fått har vært veldig positive. Blant annet ei mor vært veldig tydelig på at hun skulle ønske filmen var tilgjengelig da hennes barn var små. Og at disse har stor betydning for den nord-samiske befolkningen.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

10000

Prosjektgjennomføring/Metode

Det skulle utvikles tre filmer av ulik lengde og ulik målgruppe. Dette ble endret fra målgruppe alder til målgruppe diagnose på to av filmene. Vi startet prosjektet med å utlyse muligheten for å være med i et brukerutvalg, en prosjektgruppe. I denne ønsket vi å ha med en hudsykepleier i tillegg til brukere og pårørende. Grunnet covid-19 ble alt gruppearbeidet gjennomført via zoom og med hjelpemidler som Jam-board for å stimulere til god brainstorming. Samarbeidet har fungert veldig bra, og vi utviklet først filmen for 3-6 åringer. Denne filmen ble produsert, oversatt og lansert. Gruppen var med på hvert steg i prosessen. Sammen kom vi med tilbakemeldinger på manus, tegnestil, og voice. November sist år ble denne filmen lansert. Deretter startet vi arbeidet med de to neste, aldersgruppe 6-10 år en for diagnosen atopisk eksem og en for psoriasis. Vi hadde nye planleggingsmøter på Zoom, utviklet et plott som ble presentert Animer. Det ble jobbet frem to manus vi var fornøyd med, en tegnestil vi testet opp mot aldersgruppen og godkjente. Tok sommerferie og fikk beskjed etter sommeren om firmaets konkurs.

Resultater og resultatvurdering

I dette prosjektet kan vi dessverre ikke vise til ønsket virkning eller effekt. Dette, da prosjektet fikk en brå avslutning ved at produksjonsfirmaet gikk konkurs. Animer fakturerer halve sum ved oppstart og halve etter 45 dager. Etter dialog med dem fikk vi utsatt ¼ til produktet var levert da vi skulle ha et stort prosjekt med tre filmer. Men, da fremdriften gikk sakte, for å tilfredsstille vårt behov, fikk vi beskjed etter et halvt år om at nå måtte vi betale sluttsummen. I og med at vi tenkte at vi skulle gjøre et større nummer ut av filmene når alle var ferdig gjorde vi en mindre lansering når vi lanserte første filmen. Vi la den ut på hjemmesiden, youtube og delte i sosiale media. Men, vi har likevel nådd en hel del. Den samiske varianten ble fremmet i forbindelse med samenes dag og har en rekkevidde på omtrent 10.000 visninger gjennom sosiale media. I kontrakten vår står det at vi skulle motta design-element fra filmene. Det har vi dessverre heller ikke mottatt.

Oppsummering og videre planer

Alt i alt har det vært et godt samarbeid i brukergruppen som har deltatt eksepsjonelt bra med mye tid og energi, masse kunnskap som diagnostisert, pårørende og fagpersoner. Utvalget har også dradd nytte av sitt nettverk for å sikre at tegnestil passer aldersgruppen. Dette gjelder særskilt opp mot filmene for 6-10 år som aldri ble ferdigstilt. Med tanke på at vi aldri fikk ferdigstilt filmprosjektet synes vi 10.000 views er et bra antall visninger av første film. Dette vil selvsagt øke etter hvert som tiden går. Filmen står opplyst om på hjemmesiden, er tilgjengelig på youtube, og er å finne på

Prosjektleder

Maren Awici-Rasmussen

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Smør deg med hygge
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
2021: kr 588 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.12.2022
Status
Avsluttet