Smør deg med hygge

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

23, 6 % av alle småbarn i Norge har atopisk eksem. Det varierer i alvorlighetsgrad, men uansett alvorlighetsgrad er å tilføre huden det viktigste verktøyet vi har. Fuktighetskremer bør brukes minimum morgen og kveld, oftere ved behov. Det er tidkrevende, og kan være begrensende. Mange foreldre gir oss tilbakemelding om at det kan være vanskelig å gjennomføre og at de mangler flere triks i ermet for å gjøre smøring hyggelig og mulig å gjennomføre. Tidkrevende behandling er ikke enestående for atopisk eksem, men en av de vanligste behandlingsformen for hudlidelser.

Målsetting

Overordnet mål er å redusere barns byrde ved behandling av en hudlidelse. Vi skal lage tre animasjonsfilmer med formål om kompetansehevende hygge til tre alderssegment. En film av 1 min. for gruppen opp til tre år. En film for gruppen opp til 6 år på 3 min og en film for 6 -10 år på 5 min.

Målgruppe

Hovedmålgruppen er barn med hudlidelser og deres pårørende. Omtrent ¼ av alle norske småbarn har atopisk eksem. Sekundærmålgruppe er andre barn i aldersgruppen.

Antall personer i målgruppen

100000

Beskrivelse av gjennomføring

Vi skal lage tre animerte kortfilmer av ulik lengde for ulike målgrupper. Alle filmene skal ha som formål å skape en informativ og fin hyggestund for foreldre og barn med behov for tidkrevende behandling eller forebygging. VI har opprettet kontakt med Animer som er et animasjonsfirma som har hele prosessen på kontoret i Oslo. De tegner også alle karakterer selv, og benytter ikke ferdige kjøpte figurere. Det er betyr at vi kan få filmer med karakterer hvor man kan se at karakterene har utslett. Vi starter med å nedsette brukerutvalg bestående av foreldre med barn i målgruppen. Sammen med prosjektleder og representanter fra Animer vil vi ha et formøte og flere arbeidsmøter for å utarbeide manus og plott. Filmene vil være av følgende lengde: Film 1: 1. minutt for de minste, opp til 3 år. Film 2: 3. minutter for mellomsjiktet, 3- 6 år Film 3: 5. Minutter for de større små-barna, 6-10 år. For å ha best mulig beslutningsgrunnlag vil vi kontakte nasjonal kompetansesenter for minoritetshelse, NAKMI, for å høre hvilke to språk de anbefaler å oversette til. I utgangspunktet har vi tenkt oss ut samisk (nordsamisk), engelsk, swahili og arabisk.

Fremdriftsplan

2021: jan – feb: nedsette brukerutvalg mars – juni: Utvikle produkt, kontakte NAKMI for veiledning av språkvalg, osv, august: Lanser filmer, markedsføre produkt osv sept – des.: rapporteringsgrunnlag. Filmene er tilgjengelig for allmennheten. De er også tilgjengelige lenge etter dette, men dette er perioden vi skal benytte for å sjekke visninger

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sm��re deg med hygge_rapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Maren Awici-Rasmussen

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Smør deg med hygge
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
2021: kr 588 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.12.2022
Status
Avsluttet