Sørreisa II undersøkelsen

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Halsbrann, smerter og ubehag i øvre del av magen er plager som rammer en betydelig del av befolkningen

Bakgrunn: Halsbrann, smerter og ubehag i øvre del av magen er plager som rammer en betydelig del av befolkningen. Utredning og behandling av slike plager opptar store ressurser i helsevesenet. Siden det i 1984 ble påvist at bakterien Helicobacter pylori i mange tilfeller er årsak til magesår, har det blitt stilt spørsmål om hvorvidt denne bakterien også kan være årsak til mageplager uten at det forefinnes magesår.

 

Påvisning av bakterien Helicobacter pylori kan gjøres med forskjellige metoder, hvorav noen krever gastroskopiundersøkelse (kikkertundersøkelse av magesekken), hvilket er ressurskrevende og oppfattes som en belastning av mange. Blant de nyere metoder er påvisning av bakterien i en avføringsprøve. Det er ønskelig med vurdering av nytten av denne metoden. Gastroskopiundersøkelse er en meget utbredt diagnostisk metode. Med stadig bedre tekniske løsninger innen gastroskopi, finnes det også bedre muligheter for å dokumentere undersøkelsen for senere vurdering. Dette gjøres i liten grad, mest pga. manglende tradisjon for å gjøre slikt.

 

Gjennomføring og resultater: Befolkningen i Sørreisa kommune svarte i 2004 på et spørreskjema om mageplager, ble undersøkt for Helicobacter pylori, og ble i tillegg undersøkt for magesår med gastroskopi (kikkertundersøkelse av magesekken). Resultatene ble sammenstilt med tall fra en liknende undersøkelse i 1987.

 

Forekomsten av Helicobacter pylori har falt betydelig siden 1987, mens forekomsten av mageplager har holdt seg stabil. Det er ikke noen klar sammenheng mellom forekomst av Helicobacter pylori og mageplager. På bakgrunn av dette anbefales det å unnlate å forsøke å fjerne bakterien med mindre det samtidig finnes magesår eller annen alvorlig sykdom.

 

En kommersielt tilgjengelig test for påvisning av Helicobacter pylori i avføring ble prøvd ut og sammenliknet med andre diagnostiske tester, både tester som krever gastroskopi og tester som ikke gjør det. Påvisning av Helicobacter pylori i avføringsprøver viste seg å være meget nøyaktig, og anbefales der man ikke trenger å vite om Helicobacter pylori gir sykdom, f. eks. som kontroll etter behandling med tanke på å fjerne bakterien.

 

Graden av samsvar i bedømmingen av still-bilder fra gastroskopiundersøkelser i Sørreisa ble undersøkt. 13 leger som utfører gastroskopi ble bedt om å vurdere i alt 20 bilder. Det var stor grad av uoverensstemmelse i vurderingen. Det er trolig at en rutinemessig bruk av bildedokumentasjon ved gastroskopiundersøkelser vil bedre kvaliteten på dette diagnoseverktøy.

 

Doktorgradsavhandling:

Asfeldt AM (2009) Helicobacter pylori and dyspepsia from a public health perspective – The Sørreisa Gastrointestinal Disorder Study. Universitetet i Tromsø, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-90263-12-1.

 

Artikler:

Asfeldt AM, Løchen ML, Straume B, Steigen, SE, Florholmen J, Goll, R Nestegard, Paulssen EJ (2004) ”Accuracy of a monoclonal antibody-based stool antigen test in the diagnosis of Helicobacter pylori infection.” Scand J Gastroenterol årg. 39, nr. 11, s. 1073-1077.

Asfeldt AM, Straume B, Paulssen EJ (2007) “Impact of observer variability on the usefulness of endoscopic images for the documentation of upper gastrointestinal endoscopy.” Scand J Gastroenterol årg. 42, nr. 9, s. 1106-1112.

Asfeldt AM, Straume B, Steigen SE, Løchen ML, Florholmen J, Bernersen B, Johnsen R, Paulssen EJ (2008) “Changes in the prevalence of dyspepsia and Helicobacter pylori infection after 17 years: The Sørreisa gastrointestinal disorder study.” Eur J Epidemiol årg. 23, nr. 9, s. 625-633.

 

Asfeldt AM, Steigen SE, Løchen ML, Straume B, Johnsen R, Bernersen B, Florholmen J, Paulssen EJ “The natural course of Helicobacter pylori in gastritis, peptic ulcer disease and reflux oesophagitis in a population-based prospective cohort: The Sørreisa gastrointestinal disorder study.” Innsendt 2009.

 

 

Prosjektleder/forsker

Anne Mette Asfeldt

Hovedveileder

Bjørn Straume

Detaljer
Program
Forskning (2004)
Prosjektnavn
Sørreisa II undersøkelsen
Organisasjon
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Org.ledd
UiTø, Med. fak., Inst. for samf.med.
Beløp Bevilget
2005: kr 480 000, 2006: kr 485 000, 2007: kr 505 000
Startdato
01.03.2005
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet