Stamplassen i Stamsund

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Stamplassen var et prosjekt for funksjonshemmede, kronisk syke, eldre og pårørende

Stamplassen var et prosjekt for funksjonshemmede, kronisk syke, eldre og pårørende. LHL Stamsund lokallag er medeier i Stamsund Dag- og Velferdssenter. Senteret har datarom, stor vevstue, trimrom, rom for trearbeider m.m. Dessuten finnes det i tilknytning til senteret kontor for kommunalt hjemmebaserte tjenester, prest, frisør og fotterapeut.

 

I Stamsund og omegnen sitter flere eldre, kronisk syke, funksjonshemmede og ensomme alene uten at de får realisert sine sosiale behov. Disse personene er tilknyttet hjemmetjenesten. LHL Stamsund ville med prosjektet få hentet disse menneskene til dagsenteret, slik at de kunne ta del i de aktiviteter som finnes på senteret. Det ble samarbeidet med hjemmetjenesten i planleggingen og de var meget positive, men stilte ikke opp med å informerte om prosjektet som planlagt. Dermed ble heller ikke gjennomføringen så god som vi hadde håpet. LHL Stamsund delte selv ut brosjyrer og tok kontakt der vi visste det kunne være et behov. Dette gjorde at vi ikke kom ordentlig i gang før ut på våren første året.

 

Deltagerne som benyttet tilbudet, var eldre folk. Det viste seg at de hadde ikke interesse av å benytte verken trimrom eller arbeidsstue. De koste seg med kaffe og en god samtale. Mandagene på dagsenteret ble ukas høydepunkt for mange hvor en traff gamle kjente og kunne ”mimre” om så mangt. Deltagerne er tatt med på dagsturer til steder i Lofoten som de har hatt tilknytning til. Vi har vært på konserter, og det har vært allsang og musikk på dagsenteret. Alle disse aktivitetene ble satt stor pris på. Deltakerne, fra 5 til 20 pr. gang, ble hentet med drosje.

 

Vi nådde fram til en del eldre mennesker som har satt stor pris på de ukentlige treffene, men vi hadde håpet å nå fram til flere. Når samarbeidet med hjemmetjenesten ikke ble som forventet, kunne vi kanskje prøvd å annonsere for å gjøre tilbudet bedre kjent. Spesielt savnet vi menn, de var stort sett fraværende. Når det gjelder videreføring av tiltaket, har prosjektgruppa hatt kontakt med Vestvågøy kommune, først og fremst i forhold til transport. Svaret var imidlertid negativt, med henvisning til dårlig økonomi.

 

Prosjektleder/forsker

Harald Olsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2006)
Prosjektnavn
Stamplassen i Stamsund
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2007: kr 160 000
Startdato
01.01.2007
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet