Stiprosjektet»Alle mann til Svarttjern!»

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I forbindelse med arbeidet med stien fra Utvollane parkering og til Madonnastatuen fremkom det ønske om å lage en rundløype slik at man slapp å gå fram og tilbake på samme sti. Lag og foreninger i bygda ytret da ønske om at den nederste delen av rundløypen fra Utvollane parkering og til nedre Madonnaparkering skulle opparbeides med rullestolstandard slik at også bevegelseshemmede og andre med fysiske utfordringer kunne ta turen ut i høyfjellet, være fysisk aktive og ta del i naturopplevelser. Det var også ønskelig at det ble opparbeidet en universelt tilrettelagt rasteplass ved Svarttjern.

Målsetting

Opparbeide en sti med rullestolstandard i nedre del av terrenget ved fjellet Bjønneskortenatten i Trillemarka i Eggedal Vestfjell og universelt tilrettelegge en rasteplass ved Svarttjern med fiskebrygge og steinbord og -benker. Dette skal få flere ut i naturen og i fysisk aktivitet.

Målgruppe

Først og fremst rullestol- og rullatorbrukere, andre kronisk syke og funksjonshemmede m/ bevegelsesvansker, men andre vil også ha glede av stien og rasteplassen

Antall personer i målgruppen

5000

Beskrivelse av gjennomføring

Stien fra Utvollane parkering og til nedre Madonnaparkering vil bli opparbeidet slik at den egner seg for rullestolbrukere og i en slik kvalitet at den vil vare evig. Det vil bli gruset sti over bløte myrer, forholdsvis flate traseer, og idylliske steinsatte klopper over små bekker. Vi vil sette opp informasjonstavle ved inngangen til stien og ved Svarttjern. Ved Svarttjern vil vi opparbeide en rasteplass i form av en stor sikret platting i stein (fiskebrygge) med steinbord og –benker. Det meste av arbeidet vil bli utført på dugnad av medlemmer av Eggedal Turlag og andre frivillige. Til det tyngste arbeidet, steinleggingen og bygging av bord og benker, vil vi leie inn arbeidskraft (sherpaer). Vi vil også måtte kjøpe inn og få tilkjørt fyllmasse til stien. Vi vil lage en brosjyre som forteller om den tilrettelagte stien med rullestolstandard og den universelt utformete rasteplassen ved Svarttjern. Brosjyren vil også omtale resten av rundløypen og Madonnastatuen på toppen av fjellet. Den tilrettelagte stien vil også komme med på turkartet som skal lages over området. Vi vil invitere pressen for å se framdriften og til selve åpningen. Vi vil omtale stiprosjektet i våre medl. blad, på våre nettsider og spre info via facebook.

Fremdriftsplan

Vi starter arbeidet i juli/august og regner med å være ferdig senest medio oktober 2018. I 2017 og frem til snøen kommer ut på høsten vil vi arbeide med å opparbeide stien mellom parkeringsplassene samt steinlegge området ved Svarttjern og sette opp steinbord og – benker samt informasjonstavler. I juni 2018 vil vi fortsette der vi slapp høsten 2017 og holde på fram til medio oktober.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport-Stiprosjektet Alle mann til Svarttjern.pdf

Prosjektleder/forsker

Gunbjørn Aasand

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Stiprosjektet»Alle mann til Svarttjern!»
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2017: kr 390 000
Startdato
02.07.2017
Sluttdato
17.10.2018
Status
Avsluttet