Stoffskifteforbundet: foreldreseminar

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

30

Fremdriftsplan

Den praktiske gjennomføringen av prosjektet er todelt: Fase én er informasjonsformidling og rekruttering av deltakere. Dette ble påbegynt i september via ulike kanaler; nettside, sosiale medier, medlemsblad og SMS. Dette arbeidet vil fortsette frem mot selve arrangementet, og det vurderes i tillegg kampanjer i samme periode. (Milepæl 1-3) Fase to er selve arrangementet, lørdag 04.02.23 i Drammen. Dette gjennomføres i samarbeid med vårt lokallag og de frivillige er vertskap, og er det vi søker støtte til. (Milepæl 4) Utover dette har vi frivillige som foredragsholdere, og vi vil bruke arenaen til å fremme vårt ung-organisasjon STOFO Ung, som offisielt etableres på vårt landsmøte 22-23 oktober i år. Dersom evalueringen av arrangementet gir rom for videreføring, vil vi legge arrangementet til andre byer og tettsteder senere år. Målet er å være tilgjengelig for målgruppen og medlemmer i større grad fremover. Til selve arrangementet har vi booket et konferanselokale på et hotell som da hjelper oss med det praktiske på selve dagen. Kontakt med foredragsholdere, programutvikling og planlegging, formidling i egne – og forhåpentligvis eksterne – kanaler, er arbeid som holdes i av administrasjonen. Utover disse to fasene har vi planlegging i forkant og evaluering i etterkant. Evalueringen vil gi oss en pekepinn på om dette er en god tilnærming i møte med målgruppen og en god måte å nå våre mål på. For å gjenta, så er våre mål med prosjektet: 1. Å fremme barn og unge med stoffskiftesykdom 2. Å belyse pårørendes rolle og den doble usynligheten 3. Å bidra med forskningsbasert og oppdatert kunnskap til a) barn, unge, pårørende spesielt og b) til medlemmer og samfunnet generelt Evalueringen og rapport vil fullføres innen utgangen av februar 2023 (Milepæl 5).

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Stoffskifteforbundet: foreldreseminar
Organisasjon
Stoffskifteforbundet
Beløp Bevilget
2023: kr 47 000
Startdato
04.02.2023
Sluttdato
28.02.2023
Status
Under gjennomføring