Støtte til vanlig arbeid

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Arbeid har positive effekter på psykisk og fysisk helse for mennesker med utviklingshemning, enda mer på psykisk velvære enn i den generelle befolkningen. Utviklingen i de senere år har gått i feil retning mht. arbeid for målgruppen. Spesielt gjelder dette arbeid på vanlige arbeidsplasser, selv om f.eks. NAV-tiltaket VTA i ordinær bedrift i langt større grad kunne benyttes. Det er viktig å starte arbeidet med inkludering på vanlige arbeidsplasser tidlig. For å lykkes med dette, er det nødvendig med metoder og verktøy for alle involverte, men disse synes i dag å være mangelfulle.

Målsetting

Inkludering av mennesker med utviklingshemning på vanlige arbeidsplasser ved å: Utvikle en «verktøykasse» for målgruppen og støtteapparatet for tilrettelegging og oppfølging av arbeid på ordinære arbeidsplasser. Filmer om Supported Employment inngår. Teste ut verktøyene i en inkluderingsprosess.

Målgruppe

Mennesker med utviklingshemning og støtteapparat for arbeid/dagaktivitet som jobbspesialister i VTA, kommune og NAV, lærere, pårørende, linjeledere, faddere.

Antall personer i målgruppen

20

Beskrivelse av gjennomføring

Først samles det inn informasjon om vellykket inkludering av mennesker med utviklingshemning på vanlige arbeidsplasser, både i Norge og andre land. Fokus er på suksessfylte metoder. 6 undervisningsfilmer i Supported Employment-metodikken samt en rekke andre ressurser for støttepersoner i en arbeidsinkluderingsprosess utarbeides. Alt samles i et e-læringssystem. Arbeidsmarkedsbedrifter, skoler, kommuner m.m. følger så opp inkludering av mennesker med utviklingshemning på vanlige arbeidsplasser. Det gis systematisk tilbakemelding på læringsressursen og på hvordan inkluderingen går. Læringsressursen for mennesker med utviklingshemning utvikles med brukermedvirkning i flere trinn. Stadig flere i målgruppen inkluderes etter hvert i arbeid på vanlige arbeidsplasser. Når læringsressursen er ferdig, starter også målgruppen å benytte den som en verktøyskasse. Igjen samles erfaringer systematisk underveis, og både mennesker med utviklingshemning og deres støttepersoner blir intervjuet etter en semistrukturert intervjumal. Tale legges til e-læringssystemet for målgruppen da ikke alle kan lese. Mot slutten av prosjektet er det vid spredning av erfaringer både med arbeidskluderingsprosessen og med ”verktøyskassa”, bl.a. ved et fagseminar.

Fremdriftsplan

Vår 2018 utarbeides e-læringssystemet for støtteapparatet til mennesker med utviklingshemming. Bruk under arbeidsinkludering begynner samme høst. Stadig flere med utviklingshemning går ut i slik praksis. Høst 2018 startes utvikling av e-læringssystemet for utviklingshemmede. Målgruppen bruker det nyutviklede systemet i inkluderingsprosessen. Høst 2019 legges tale til ressursen for utviklingshemmede. I desember arrangeres et avslutningsseminar.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_endelig.pdf

Prosjektleder/forsker

Gro Marit Rødevand

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Støtte til vanlig arbeid
Organisasjon
Norsk Nettverk for Down Syndrom
Org.ledd
Karde AS, Spir og Personalpartner
Beløp Bevilget
2018: kr 1 011 800, 2019: kr 739 600
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
01.03.2020
Status
Under gjennomføring