Styrkende møteplass for somaliske kvinner

Søknadssammendrag

Prosjektet «Styrkende møteplass for Somaliske kvinner» dreier seg om inkludering av somaliske kvinner i norsk samfunns- og arbeidsliv, samtidig som at det skal arbeides målrettet med utfordringene somaliske kvinner opplever som følge av koronapandemien. Vi ønsker å redusere utenforskap og isolasjon blant somaliske kvinner i Oslo.

Hovedaktiviteten i prosjektet er møter for somaliske kvinner. Møtene skal bidra til bedre kunnskap om beslutninger knyttet egen fysisk og psykisk helse, utbygging av sosiale nettverk gjennom frivillighet, samt å øke tilhørighet og inkludering i det norske samfunnet. Møtene har oppstart i august 2021. Det skal gjennomføres 20 møter med totalt 200 deltagere.

Møtene arrangeres på somali. Temaene skal omhandle fysisk og psykisk helse, arbeid, familie og koronarelaterte utfordringer. Caritas vil invitere gjesteforedragsholdere fra NAV, Bufdir, leger, sykepleiere og andre kjente skikkelser fra det somaliske miljøet som har relevant erfaringsbakgrunn. Formålet med dette er å øke tillitt til offentlige institusjoner, som for eksempel helsevesenet i Norge.

Caritas Norge er en humanitær organisasjon som arbeider for bedre integrering av innvandrere i Norge. Ved vårt ressurssenter for innvandrere i Oslo har vi et variert aktivitetstilbud deltagerne kan benytte seg av, samtidig som vi tilbyr veiledning på somali innen et bredt spekter av ulike temaer.

På bakgrunn av samarbeid med somaliske innvandrerorganisasjoner og rekruttering av frivillige med somalisk bakgrunn opplever senteret en stor økning av somaliske kvinner som tar kontakt med ressurssenteret angående utfordringer knyttet til språk og livssituasjon, utfordringer som er blitt forsterket av sosial isolasjon som følge av smittevernrestriksjoner iden utbruddet av koronapandemien.

Prosjektgruppen skal samarbeide tett med andre prosjektledere i Caritas for å tilby deltagerne relevante kurs og tiltak ved Caritas ressurssenter. Deltagerne vil få tilbud om individuell veiledning og oppfølging. Med dette ønsker vi å tilby deltagerne ulike verktøy som kan fremme sosiale nettverk, mestring og livskvalitet.

Prosjektleder

Inas Vasty

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Styrkende møteplass for somaliske kvinner
Organisasjon
Caritas Norge
Beløp Bevilget
Kr 350.000
Startdato
26.05.2021