Sunn helse for minoritetskvinner

Søknadssammendrag

Prosjektet har målsetting om å forbedre helse til minoritetskvinner som følge av covid- 19 og påfølgende restriksjoner mistet mange sosiale møteplasser og lever isolert. Metoden vi brukes for å nå målet er ukentlig gym, både inne og ute samt kurs om kosthold og ernæring. Innegym skal være en allsidig styrketrening som legger vekt på å styrke muskulaturer slik at kroppen blir mer motstandsdyktig og tåler belastninger. Utegym er stavgang med varierende intensitet. Alle aktiviteter skal ha frivillige slik at treningsplass også blir et sosialt treffpunkt for mellom kvinnene og frivillige.

Aktivitetene skal følge gjeldende smittevernregler enhver tid. Innegym skal evt. strømmes når smttevernhensyn tilsier det.

Deltakere er minoritetskvinner som har bosted i Stavanger og omliggende kommuner. De har behov for fysisk aktivitet, og har ønske om å lære ulike treningsformer og lærer om kosthold og ernæring for å ha en sunn helse. Deltakere fra KIA Kompetanse blir først prioritet.

Planlegging av aktiviteter, rekruttering av deltakere, treningsinstruktørerer og frivillige kommer i gang fra medio april.

Inne- og utegym forventes å komme i gang i juni, helst noen uker før sommeravslutning av skolen slik at deltakere praktiserer det de har lært av styrketrening og stavgang under den lange skolens sommerferien.

Den første evalueringen skal skje allerede i slutten av juni eller i begynnelsen av juli. Evalueringen skal skje månedlig for å justere treningsformer og intensitet.

Forventet effekt er at målgruppen forbedrer sin helse, og at kvinnene gjennom prosjeketet får verktøyer som de kan ta i bruk i hverdagen for å kunne ha en sunn helse for seg og sin familie.

Deltakerne får også veiledning og hjelp til å «utdanne» seg til å bli treningsleder eller assistent i ute gym under prosjektet. Målet er dette blir et varig tilbud for målgruppen og dette skal p sikt drives av deltakerne selv og frivillige.

Prosjektleder/forsker

Hye-Kuong Yun

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Sunn helse for minoritetskvinner
Organisasjon
Kristent Interkulturelt Arbeid
Beløp Bevilget
Kr 699.000
Startdato
26.03.2021