Taxiturer for sykehjemsbeboere

Søknadssammendrag

På grunn av koronapandemien ble det ble stans i alle besøk for beboere på sykehjem, både fra familie og frivillige besøksvenner. I mars 2020 hadde Oslo Røde Kors ca. 170 besøksvenner på 37 sykehjem i Oslo. Besøksvennene som pleier å bringe med seg glede, menneskelig kontakt og impulser fra samfunnet utenfor sykehjemmet hadde ikke tilgang før i september 2020. Kun frivillige som hadde en etablert relasjon til en bestemt beboer fikk gjenoppta besøkene i september, først i april ble det åpnet opp for alle som foretar besøk til enkeltpersoner, samt kobling av nye frivillige til sykehjemmene.

Målet med prosjektet er å gi enkeltbeboere en opplevelse utenfor institusjonens fire vegger. Vi ønsker å stimulere sansene ved å gi et avbrekk i hverdagen og en gledelig opplevelse. Den frivillige besøksvennen inviterer beboer med seg på utflukt og slik er det mulig for beboere å få frisk luft, se og oppleve noe annet enn de gjør til daglig, og føle seg trygge sammen med en kjent person. Turen vil være skreddersydd den enkelte beboer, noe som sjeldent lar seg gjøre i institusjonssammenheng. Vi vil tilby taxiturer med matpakke, en skikkelig «gavepakke».

«Gavepakken» vil bestå av tre faser:

  1. Planlegging og å glede seg (tips om å dra til «gamle trakter», sted som bringer frem «gode minner» eller «alltid-drømt-om-sted»). Dette byr på muligheten til å bryne hjernen på planlegging.
  2. Selve turen der taxi er bestilt til sykehjemmet. En felles opplevelse og en mulighet for å kalle tilbake minner fra tidligere i livet. Besøksparet kan nyte reisen, ta bilder, gå tur og kose seg.
  3. Mimring etter turen. Denne reisen kan være en kilde til gode samtaler mellom beboer og venn: “husker du…” og anspore til nye turer. Dette kan gi de som opplever ensomhet og isolasjon litt glede og overskudd i tiden etterpå.
Prosjektleder/forsker

Laura Elena Nasta

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Taxiturer for sykehjemsbeboere
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
Kr 220.000
Startdato
10.06.2021