Telemedisin gir livskvalitet

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Frivillig sektor i Norge er tradisjonelt ikke så rask til å ta opp i seg og nyttiggjøre ny teknologi

Frivillig sektor i Norge er tradisjonelt ikke så rask til å ta opp i seg og nyttiggjøre ny teknologi. Dette gjelder også Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), med omfattende virksomhet innen informasjon, veiledning og erfaringsutveksling. Prosjektet ”Telemedisin gir livskvalitet” har sett på bruken av videokonferanser som verktøy for lettere å nå målgruppene uavhengig av bosted og mobilitet. Videokonferanse er et samlebegrep for toveis/flerveis samtidig lyd- og bildeforbindelse, og kan benyttes til alle typer møter. Prosjektgruppen har bestått av medlemmer fra LHL, Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) og Norsk Revmatikerforbund (NRF), noe som var en styrke når ulike konferanseformer ble testet ut. Nasjonalt senter for Telemedisin (NsT) i Tromsø har underveis stilt opp med faglig støtte.

 

Et eget konferanseprogram for ungdom med astma er utviklet i samarbeid med fagressurser på Glittreklinikken. Erfaringene avdekket at frivillige tillitsvalgte, etter først å ha blitt kjent med verktøyet, er positive til å ta i bruk videokonferanser innen brukermedvirkning, informasjons- og likemannsarbeid. Dette betyr at det er viktig å gi opplæring og brukertips for å senke brukerterskelen for å ta i bruk denne teknologien.

 

LHL Nord Elisabethsenteret i Tromsø har, via prosjektet, investert i videokonferanseutstyr og vil følge opp dette arbeidet gjennom markedsføring, teknisk bistand, opplæring, koordinering og gi en gunstig pris på studioleie overfor frivillige organisasjoner. Prosjektet ”Telemedisin gir livskvalitet” har banet vei for at Elisabethsenteret kan bli et forbilde for frivillig sektor med hensikt å nå ut til hele landsdelen med lærings- og mestringstiltak.

Prosjektleder/forsker

Hermod Johansen

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
Telemedisin gir livskvalitet
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
LHLs Hjerte- og Lungesenter i Tromsø
Beløp Bevilget
2002: kr 500 000, 2003: kr 0, 2004: kr 300 000
Startdato
24.10.2002
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet