Tenåringer, IBD er no dritt

Søknadssammendrag

Sammendrag

Rundt 25 000 mennesker i Norge er rammet av de kroniske tarmsykdommene Ulcerøs kolitt og Crohns sykdom (IBD).

Hvert år rammes 50 – 60 barn og unge under 18 år av sykdommene.
LMF har gode tilbud til barn og foreldre gruppen og til de litt eldre ungdommene. For de som er for «gamle» for å være med foreldre/barn gruppen og for unge til å være med på de eldre ungdommenes arrangementer, har vi hittil ikke hatt noen tilbud. Det ønsker vi å gjøre noe med.
Vi ønsker å arrangere likemannssamlinger for ungdom mellom 13 og 17 år og hovedmålsettingen for dette prosjektet er at de unge skal skaffe seg ett nettverk av likesinnede, kunnskap om sine diagnoser og bedre mulighet til å takle de utfordringene vedrørende, skole/utdanning, arbeid og sosialt liv vi vet de aller fleste kommer til å oppleve.
Det å akseptere, og lære seg å leve med diagnosen er viktig for en kronisk syk pasient, men det er ikke alltid enkelt å greie dette på egenhånd. En nylig avholdt questbackundersøkelse viser tydelig at åpenhet omkring sykdommer øker sannsynligheten for et godt liv. Her vet vi av erfaring at et fellesskap med andre som lever med disse diagnosene er viktig. Erfaringsutveksling og hverandres trøst og oppmuntring er med på å motivere hver enkelt pasient til å forstå sin sykdom bedre. Det å se at man ikke er alene med en slik diagnose kan faktisk være en trøst i seg selv, og disse pasientene har mye å lære av hverandre.
Ungdommene er i en svært sårbar livsfase som føles vanskelig for all ungdom og selvfølgelig enda vanskeligere for dem som får en livslang sykdom å forholde seg til. LMF har kunnskap om hva slags utfordringer de kan ha i vente i årene som kommer og erfaring viser at et nettverk med andre i samme situasjon og samme alder kan gjøre en del av utfordringene lettere.
For at det skal bli et varig nettverk, ser vi det som helt nødvendig å la de unge treffes minst to ganger. Vi vil derfor arrangere ett treff i mars og ett i september. For at flest mulig skal få delta ønsker vi å gjenta treffene året etter til en ny gruppe ungdommer. Vi søker derfor om støtte til et toårig prosjekt.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport IBD er no dritt.pdf

Prosjektleder/forsker

Hanne Riise

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Tenåringer, IBD er no dritt
Organisasjon
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Beløp Bevilget
2014: kr 245 000
Startdato
01.03.2014
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet