Tråkker til i Os

Helseplager fører til at mange slutter å sykle. Ved hjelp av elektriske sykler kommer nå medlemmene i LHL Os ut på tur.

Tøffe motbakker er ingen problemer for denne gjengen i LHL Os! Foto: Stian Amadeus Antonsen

Det er noe så sjeldent som en vakker vårdag på vestlandet, landsdelen som er kjent for både mye regn og kupert terreng. Ikke de beste forutsetningene for å oppfordre til sykkelturer med andre ord. Et par lokale ildsjeler ga heldigvis ikke opp av den grunn.

– Vi visste at mange av medlemmene ønsket å komme seg ut på tur, men som har vanskeligheter med å bruke ordinær sykkel. Inspirert av LHL Sarpsborg ønsket vi å tilby el-sykler til interesserte medlemmer, forteller leder i LHL Os Jan Oddvar Gjerde.

Sykler sammen to ganger i uka

Utfordringer knyttet til alder og helse gjør at mange slutter å sykle og heller bruker bilen. El-sykler gjør det lettere å komme seg opp motbakker, og passer dermed ypperlig på vestlandet. De høye kostnadene for syklene er imidlertid en utfordring for mange.

– Takket være midlene fra Stiftelsen Dam har vi nå gått til innkjøp av 10 elektriske sykler som interesserte medlemmer kan disponere og bruke gjennom en avtale som vi skriver med dem, sier sykkelentusiast og leder for el-sykkelgruppa Bjørn Blytt.

– Vi sykler sammen hver tirsdag og søndag, i tillegg til at mange av medlemmene sykler på egen hånd i tillegg til de organiserte turene, sier Blytt.

Hadde ikke syklet om det ikke var for el-sykkelen

Noen av medlemmene i lokallaget har lang fartstid fra sykkelmiljøet, slik som Bjørn Blytt. Andre hadde ikke syklet på mange år.

– Det var en aha-opplevelse å bruke el-sykkelen, det gikk mye lettere enn jeg hadde trodd, sier Bjørg Midtun.

Med el-sykkelen får det greit å komme opp de tunge bakkene. Nå bruker jeg sykkelen i det daglige.

Bjørg Midtun

Søknadssammendrag

Bakgrunn

LHL Os hentet inspirasjon til å starte el-sykkelgruppe fra et annet lokallag, og fikk også god respons fra egne medlemmer om at dette kunne være et flott tiltak som fikk flere i fysisk aktivitet utendørs. Mange opplever at alder og helse setter begrensninger som bl.a. gjør at de ikke lenger har krefter og pustekapasitet til sykkelturer på vanlig sykkel i et krevende vestlandsterreng med mange motbakker. Mange ser seg heller ikke i stand til å investere i en el-sykkel. Derfor vil prosjektet kjøpe et parti el-sykler for utleie slik at aktiviteten ikke ekskluderer noen fra å delta i gruppen.

Målsetting

Vi vil etablere et tilbud om el-sykkelgruppe og legge opp til el-sykkelturer i gruppe rundt omkring i kommunen og nærområder. Hensikten er å få flere i fysisk aktivitet utendørs. Dette vil bidra til bedre fysisk og psykisk helse for den enkelte og gi dem gode mestringsopplevelser og økt livskvalitet

Målgruppe

El-sykkelgruppen vil være et tilbud til hjerte-, kar- og lungesyke fra Os og Fusa kommuner, men også personer med andre diagnoser er velkommen til å være med.

Antall personer i målgruppen

20

Beskrivelse av gjennomføring

En kartlegging blant medlemmene viser at der er behov og ønske om en el-sykkelgruppe. Mange ønsker å delta dersom tilbudet kommer på plass. Flere forteller imidlertid at de er avhengig av å leie el-sykkel da det blir for dyrt for dem å kjøpe egen. Foreløpig har ca. 20 personer meldt interesse for å leie el-sykkel av lokallaget. Vi vil først avklare forhold rundt organisering av tiltaket, og deretter kontakte leverandører for pristilbud, forsikringsvilkår, reparasjons- og vedlikeholdsavtale og avklare lagring av el-syklene. Deretter vil det bli utarbeidet forslag til sykkelruter for gruppen og vi vil ha en gjennomgang av sikkerhet og hvilke hensyn man må ta som el-syklist. Deltakerne betaler et depositum og et leiebeløp når de disponerer sykkelen. Vi vil starte opp med 10 el-sykler for utlån, men det kan bli flere dersom vi får god pris fra leverandør. Vi vil kjøpe inn el sykler i løpet av vinteren 2017/18 og starte opp el-sykkelgruppen våren 2018. Sykkelturer gjennomføres til ut på høsten 2018. Frisklivssentralen i kommunene informeres om tiltaket slik at de kan gjøre det kjent. Vi vil også markedsføre el-sykkelgruppen overfor egne medlemmer og på lokallagets side på lhl.no samt sørge for omtale i lokalavisen og regionaviser.

Fremdriftsplan

3 kvartal 2017: Ta stilling til leverandør, forsikringsvilkår og avtale om vedlikehold, reparasjon og lagringsløsning. Bestille sykler. 4 k 2017-1 k-2018: Ta i mot påmeldinger, legge opp utlånsavtaler, planlegge sykkelruter og organisere gruppen. Sette i gang sykkelgruppen og informere om sikkerhet som el-syklist. 2 kvartal- 4 kvartal 2018: Gjennomføre sykkelturer (så lenge som det er forsvarlig utover høsten). Evaluering av tiltaket.

Sluttrapport

Bakgrunn

En kartlegging blant medlemmene viste at det var behov for og ønske om at LHL Os etablerte et lavterskel trimtilbud i form av en el-sykkelgruppe for hjerte-, kar- og lungesyke fra Os og Fusa kommuner. Personer med andre diagnoser skulle også være velkommen som deltakere. Gruppen skulle være et tilbud til de som opplever at alder og helse har satt noen begrensninger som bl.a. gjør at de ikke lenger har krefter og pustekapasitet til sykkelturer på vanlig sykkel i et krevende vestlandsterreng med mange motbakker. Fordi mange fortalte at de ikke så seg i stand til å investere i en el-sykkel ønsket lokallaget å kjøpe et parti el-sykler for utleie slik at ingen skulle være ekskludert fra å delta. Målet med tiltaket var å få flere i fysisk aktivitet utendørs. Dette skulle bidra til bedre fysisk og psykisk helse for den enkelte og gi dem gode mestringsopplevelser og økt livskvalitet.

Oppsummering

LHL Os er svært fornøyd med å ha etablert en el-sykkelgruppe. Vi har erfart at en el-sykkelgruppe der det er mulig å leie el-sykkel bidrar til at flere kommer seg ut i frisk luft og blir fysisk aktive. Vi konkluderer derfor med at våre målgrupper vil ha stort utbytte av å delta i denne type helsefremmende lavterskelaktivitet. Vi deler gjerne våre erfaringer fra prosjektet med andre slik at det kan etableres el-sykkelgrupper flere steder i landet. LHL Os vil fortsette med tiltaket og ha et godt vedlikeholds- og utlånssystem for el-syklene. Dersom økonomien tillater det vil vi utvidet tilbudet.

Prosjektgjennomføring

Høsten 2017 undersøkte vi og innhentet tilbud fra leverandører av el-sykler, sjekket ut forsikringsvilkår og hvilke vedlikehold- og reparasjonsavtale vi kunne få med sykkelverksted. Vi kontaktet medlemmer som tidligere hadde vist interesse for tiltaket, informerte om planene på møter og aktiviteter i lokallaget samt i lokalmiljøet. Vi valgte en lokal leverandør og kjøpte inn 10 el-sykler, som ble forsikret og registrert i sykkelregister. Interesserte fikk anledning til å prøve ut syklene flere ganger. Før oppstart ble deltakerne informert om organisering av gruppen og leieavtalen de må inngå med lokallaget. De fikk sikkerhetsopplæring og informasjon om hvordan oppføre seg i trafikken. Vi innhentet forslag til sykkelruter og ønskede dager/tidspunkt for sykkelturene. For at gruppen skal være lett gjenkjennelig og synlig i trafikken investerte vi i sykkelvester og –jakker, samt hjelmtrekk. El-sykkelgruppen hadde sin første sykkeltur 15. april 2018 der 14 personer deltok. Vi har syklet 2 ganger i uken i perioden april – oktober; både korte og lengre turer. Likemannsinstruktør har koordinert opplegget og sørget for at deltakerne har vært godt forberedt til turene.

Antall personer i målgruppen

14

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport-Trå til-på el-sykkel langs landeveien-LHL Os.pdf

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

LHL Os hentet inspirasjon til å starte el-sykkelgruppe fra et annet lokallag, og fikk også god respons fra egne medlemmer om at dette kunne være et flott tiltak som fikk flere i fysisk aktivitet utendørs. Mange opplever at alder og helse setter begrensninger som bl.a. gjør at de ikke lenger har krefter og pustekapasitet til sykkelturer på vanlig sykkel i et krevende vestlandsterreng med mange motbakker. Mange ser seg heller ikke i stand til å investere i en el-sykkel. Derfor vil prosjektet kjøpe et parti el-sykler for utleie slik at aktiviteten ikke ekskluderer noen fra å delta i gruppen.

Målsetting for prosjektet

Vi vil etablere et tilbud om el-sykkelgruppe og legge opp til el-sykkelturer i gruppe rundt omkring i kommunen og nærområder. Hensikten er å få flere i fysisk aktivitet utendørs. Dette vil bidra til bedre fysisk og psykisk helse for den enkelte og gi dem gode mestringsopplevelser og økt livskvalitet

Målgruppe

El-sykkelgruppen vil være et tilbud til hjerte-, kar- og lungesyke fra Os og Fusa kommuner, men også personer med andre diagnoser er velkommen til å være med.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

20

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

En kartlegging blant medlemmene viser at der er behov og ønske om en el-sykkelgruppe. Mange ønsker å delta dersom tilbudet kommer på plass. Flere forteller imidlertid at de er avhengig av å leie el-sykkel da det blir for dyrt for dem å kjøpe egen. Foreløpig har ca. 20 personer meldt interesse for å leie el-sykkel av lokallaget. Vi vil først avklare forhold rundt organisering av tiltaket, og deretter kontakte leverandører for pristilbud, forsikringsvilkår, reparasjons- og vedlikeholdsavtale og avklare lagring av el-syklene. Deretter vil det bli utarbeidet forslag til sykkelruter for gruppen og vi vil ha en gjennomgang av sikkerhet og hvilke hensyn man må ta som el-syklist. Deltakerne betaler et depositum og et leiebeløp når de disponerer sykkelen. Vi vil starte opp med 10 el-sykler for utlån, men det kan bli flere dersom vi får god pris fra leverandør. Vi vil kjøpe inn el sykler i løpet av vinteren 2017/18 og starte opp el-sykkelgruppen våren 2018. Sykkelturer gjennomføres til ut på høsten 2018. Frisklivssentralen i kommunene informeres om tiltaket slik at de kan gjøre det kjent. Vi vil også markedsføre el-sykkelgruppen overfor egne medlemmer og på lokallagets side på lhl.no samt sørge for omtale i lokalavisen og regionaviser.

Fremdriftsplan for prosjektet

3 kvartal 2017: Ta stilling til leverandør, forsikringsvilkår og avtale om vedlikehold, reparasjon og lagringsløsning. Bestille sykler. 4 k 2017-1 k-2018: Ta i mot påmeldinger, legge opp utlånsavtaler, planlegge sykkelruter og organisere gruppen. Sette i gang sykkelgruppen og informere om sikkerhet som el-syklist. 2 kvartal- 4 kvartal 2018: Gjennomføre sykkelturer (så lenge som det er forsvarlig utover høsten). Evaluering av tiltaket.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

En kartlegging blant medlemmene viste at det var behov for og ønske om at LHL Os etablerte et lavterskel trimtilbud i form av en el-sykkelgruppe for hjerte-, kar- og lungesyke fra Os og Fusa kommuner. Personer med andre diagnoser skulle også være velkommen som deltakere. Gruppen skulle være et tilbud til de som opplever at alder og helse har satt noen begrensninger som bl.a. gjør at de ikke lenger har krefter og pustekapasitet til sykkelturer på vanlig sykkel i et krevende vestlandsterreng med mange motbakker. Fordi mange fortalte at de ikke så seg i stand til å investere i en el-sykkel ønsket lokallaget å kjøpe et parti el-sykler for utleie slik at ingen skulle være ekskludert fra å delta. Målet med tiltaket var å få flere i fysisk aktivitet utendørs. Dette skulle bidra til bedre fysisk og psykisk helse for den enkelte og gi dem gode mestringsopplevelser og økt livskvalitet.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi skulle måle effekten av tiltaket ved å registrerte antall deltakere som meldte seg som deltakere til sykkelgruppen samt at vi noterte oss deltakernes synspunkter på tilbudet. Tilbakemeldinger fra deltakerne underveis og på evalueringsmøtet på slutten av sesongen forteller oss at deltakerne har vært svært fornøyd med tilbudet. Flere ga uttrykk for at det etter mange år har vært en opplevelse “å komme seg på sykkelen igjen” og at de har gledet seg til hver sykkeltur. Vi mener at tilbudet åpenbart har hatt en helseeffekten for den enkelte i det balanse, koordineringsevne og utholdenhet har blitt utfordret på en annen måte enn ved andre aktiviteter. Det har også vært stor grad av trivsel i el-sykkelgruppen. Vi må derfor kunne si at de mål som var satt opp på forhånd ble oppfylt og at vårt nye aktivitetstilbud bidrar til helsegevinst i form av bedret fysisk kapasitet og psykisk velvære, gode mestringsopplevelser og ikke minst trivsel og sykkelglede.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

14

Prosjektgjennomføring/Metode

Høsten 2017 undersøkte vi og innhentet tilbud fra leverandører av el-sykler, sjekket ut forsikringsvilkår og hvilke vedlikehold- og reparasjonsavtale vi kunne få med sykkelverksted. Vi kontaktet medlemmer som tidligere hadde vist interesse for tiltaket, informerte om planene på møter og aktiviteter i lokallaget samt i lokalmiljøet. Vi valgte en lokal leverandør og kjøpte inn 10 el-sykler, som ble forsikret og registrert i sykkelregister. Interesserte fikk anledning til å prøve ut syklene flere ganger. Før oppstart ble deltakerne informert om organisering av gruppen og leieavtalen de må inngå med lokallaget. De fikk sikkerhetsopplæring og informasjon om hvordan oppføre seg i trafikken. Vi innhentet forslag til sykkelruter og ønskede dager/tidspunkt for sykkelturene. For at gruppen skal være lett gjenkjennelig og synlig i trafikken investerte vi i sykkelvester og –jakker, samt hjelmtrekk. El-sykkelgruppen hadde sin første sykkeltur 15. april 2018 der 14 personer deltok. Vi har syklet 2 ganger i uken i perioden april – oktober; både korte og lengre turer. Likemannsinstruktør har koordinert opplegget og sørget for at deltakerne har vært godt forberedt til turene.

Resultater og resultatvurdering

Vi har etablert en el-sykkelgruppe som har gjennomført om lag 50 sykkelturer i prosjektperioden. Prosjektmidlene gjorde det mulig for oss å kjøpe inn 10 el-sykler som deltakere kan leie av lokallaget. På det meste har vi vært 14 personer som sykler. Deltakerne har satt pris på at tilbudet var godt forberedt. Dette mener vi har hatt mye å si i forhold til den enkelte deltakers opplevelse av trygghet på el-sykkelen, men også det at vi la til rette for sykling i gruppe. Alle som har vært involvert i planleggingen, tilretteleggingen og gjennomføringen av aktiviteten har et klart inntrykk av at lokalmiljøet har satt pris på initiativet fra LHL Os. Rekrutteringen til el-sykkelgruppen viser også dette. Det er vårt bestemte inntrykk at etablering av el-sykkelgruppen har vært vellykket og at den er et verdifullt tilskudd til lokallagets aktivitetstilbud. Den har bidratt til at flere kronikere nå har tatt sykkelen fatt og er i fysisk aktivitet.

Oppsummering og videre planer

LHL Os er svært fornøyd med å ha etablert en el-sykkelgruppe. Vi har erfart at en el-sykkelgruppe der det er mulig å leie el-sykkel bidrar til at flere kommer seg ut i frisk luft og blir fysisk aktive. Vi konkluderer derfor med at våre målgrupper vil ha stort utbytte av å delta i denne type helsefremmende lavterskelaktivitet. Vi deler gjerne våre erfaringer fra prosjektet med andre slik at det kan etableres el-sykkelgrupper flere steder i landet. LHL Os vil fortsette med tiltaket og ha et godt vedlikeholds- og utlånssystem for el-syklene. Dersom økonomien tillater det vil vi utvidet tilbudet.

Prosjektleder

Jan Oddvar Gjerde

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Trå til! – På el-sykkel langs landeveien
Organisasjon
LHL
Beløp Bevilget
2017: kr 200 000
Startdato
02.07.2017
Sluttdato
01.12.2018
Status
Under gjennomføring