Trim der du er

Søknadssammendrag

Overordnet mål for dette prosjektet er å stimulere til mer bevegelse og økt helse, samt sosialt samvær. Målgruppen vår er senior med psoriasis, atopiskeksem, hidradenitis suppurativa, kronisk urtikaria og psoriasisartritt. Felles for majoriteten av diagnosene er følgesykdommer samt at man er i risikosonen for hjerte-kar sykdommer, metabolsk syndrom, depresjon og diabetes. Risikoen for alle disse diagnosene justeres ved livsstil, og har man diagnosen vil bevegelse være forebyggende.

Dette vil vi gjøre gjennom mål 1: utvikle tre treningsfilmer med tilrettelagt mosjon som kan gjennomføres der du er, uten kostbart utstyr. Prosjektleder vil i samarbeid med brukerutvalg, utarbeide og gjennomføre flere treningsfilmer som skal passe ulike mobilitetsnivå, kondisjoner og førlighet. De tre filmene vil lages for bevegelse i hjemmet, i skogen og i parken. Opplegget testes på en brukergruppe med variasjon i funksjonalitet og diagnoser. Vi begynner med å rekruttere 5 brukere, da vi ønsker å diskutere med dem hvilke barrierer de møter med tanke på bevegelse og egne liv.

Mål 2: tilby muligheten for å bli en treningsvenn, gitt dato vil påmeldingen til å bli treningsvenn stoppe og personer matches.

Mål 3: stimulere til lokale treningsgrupper gjennom veiledning, samtale og kursing. Lokale ildsjeler vil tilbys kursrekke for å bli lært opp til å gjennomføre lokale trimkvelder. Prosjektleder vil også stille seg selv og sin kunnskap til disposisjon for samtale og individuell veiledning til de som ønsker å gjennomføre trening lokalt.

Informasjon om tilbudet spres tidlig gjennom alle PEFs kanaler, inkludert medlemsblad, mail og internett. Brukergruppen vil få ansvar for å spre ordet og benytte jungeltelegrafen for å få frem budskapet om trim.

Vi vil ikke kunne måle effekt på individnivå, men vi kan anta at de som benytter seg av egentrening, blir treningsvenn eller deltar i lokale trim-grupper vil ha både økt livskvalitet og bedre helse.

Prosjektleder

Sanna Grydeland

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivtet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Trim der du er
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
Kr 260.000
Startdato
15.11.2021