Under Huden 2

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Det kan være vanskelig å godta seg selv som man er, spesielt som ny-diagnostisert. Å opplever en endring i funksjonsnivå er ikke bare tøft for den som blir syk, det er også tøft for omverden som plutselig må forholde seg til en venn, kjæreste eller familiemedlem som ikke kan, må ta mange nye hensyn, ikke tørr eller orker alt man brukte å gjøre. En gikt eller mage-tarm diagnose påvirker både eksisterende relasjon og hvordan man trer inn i nye. Det former identiteten i større eller mindre grad. Ved å skape en forståelse for diagnosenes karakter vil man skape større takhøyde og mindre stigma.

Målsetting for prosjektet

I dette prosjektet vil vi bryte skam og stigma ved å synliggjøre ulike aspekt med livet med en usynlig sykdom. Rent konkret vil vi utvikle en oppfølger til Under Huden, en Under Huden 2. Denne gang med fokus på diagnoser man ikke ser. Andre mål er å nå ut med produktet til et bredt publikum.

Målgruppe

Primærmålgruppen er gruppen med artrittsykdom eller mage/tarmproblematikk. Sekundærmålgruppe er de som kjenner eller lever med disse diagnosene.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

250000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

I dette prosjektet vil vi, Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF), Spafo Norge og Psoriasis- og eksemforbundet, sammen med Hacienda AS, utvikle en Under Huden 2. Denne gang med fokus på usynlige sykdommer. Vi ønsker å lage en TV-serie/dokumentar for nett-TV/TV som belyser utfordringer og gleder ved å ha en kronisklidelse. Brukeren og brukerens interesseorganisasjon kan selv være med å forme produktet i denne dokumentaren. Vi vil produsere dokumentaren på samme måte som Under Huden 1, der de foran kamera er med på å styre og begrense hva de ønsker skal være med og hva som skal holdes utenfor. Samtidig merket vi gjennom sesongen at de forstod hvor viktig det var å nettopp åpne seg og fortelle om både gode og dårlige dager. Som seer må man få lov til å dele opp og nedturene. Dette konseptet ble gjennomført i serien Under Huden og viste seg å være en suksessoppskrift. Vi vil produsere Under Huden 2 på samme måte, med brukermedvirkning i fokus. For å sikre at vi alltid er “med” når det skjer vil vi gi deltakerne et kamera og opplæring så de kan selv dokumentere om det skulle skje sentrale og viktige scener/situasjoner. Flere scener vil spilles inn av brukeren selv, med håndholdt kamera, for å komme tett inn i situasjonene.

Fremdriftsplan for prosjektet

juni-juli 21: oppstart, signere kontrakt aug-spet 21: rekruttere filmobjekt sept 21- mai 22: filming april- aug/sept: Klipping, innsalg hos TV-kanalene okt 22: Profilere filmene internt og eksternt, førpremiere nov-des 22: Evaluere produkt og rekkevidde

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

I 2017/18 lagde vi i samarbeid med Vitiligo Norge, Iktyoseforeningen og Hacienda Film AS dokumentar Under huden. Det er på bakgrunn av den dokumentaren at idéen om å lage noe tilsvarende kom, men denne gangen ønsket vi å rette fokus mot sykdommer som er mindre synlige. Delmål 1 var at filmen skulle bli lagd. Vi hadde også et mål om at filmen skulle nå ut til et bredt publikum, fortrinnsvis til NRK og/eller VG.. Primærmålgruppen er gruppen med artrittsykdom eller mage/tarmproblematikk. Sekundærmålgruppe er de som kjenner eller lever med disse diagnosene. Serien skal være en form for folkeopplysning, og målgruppen er derfor også mannen i gata.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Det er vanskelig å måle, men det faktum at deltakerne i filmen har åpnet opp mye fra eget liv, de har tatt oss med på opp- og nedturer i livet med en kronisk sykdom og at filmen er tilgjengelig på VGTV, legger til rette for at disse kroniske sykdommene, og kanskje kroniske sykdommer som sådan, er noe nå flere kjenner til og kan noe om. Dette vil igjen kunne føre til et samfunn som har mer forståelse og tålmodighet til mennesker rundt seg. Man kan ikke alltid se om noen har en sykdom eller ikke. At man som pårørende kan finne informasjon og bli opplyst uten å stadig måtte «grave» i den diagnostisertes liv kan gjøre det lettere å bli en pårørende med forståelse.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

5000

Prosjektgjennomføring/Metode

Dette prosjektet var et samarbeid mellom Psoriasis- og eksemforbundet, Mage-tarmforbundet og SPAFO Norge. Det var organisasjonene som hadde ansvar for å finne deltakere fra de ulike organisasjonene. Når tre deltakere var rekruttert var det de og Hacienda som stod for mesteparten av jobben. Det var Hacienda Film AS som stod for planlegging av lokasjon/reise, filming, redigering og ferdigstilling av filmen. Deltakerne hadde selvfølgelig mye de skulle ha sagt i forhold til hvilke hendelser/deler av livet de ville la filmteamet være med på. Organisasjonene ble holdt oppdaterte på status, utsettelser osv. gjennom hele prosessen, samt fikk se på klipp og komme med tilbakemeldinger. Prosjektleder Thea i Psoriasis- og eksemforbundet, med representanter fra Mage-tarmforbundet og Spafo Norge planla for premiere i Oslo i september 2023. Dokumentaren ligger nå tilgjengelig på VGTV. Fra april skal vi kunne dele filmen med våre medlemmer.

Resultater og resultatvurdering

Filmen ble ferdig og vi er godt fornøyde med resultatet. Deltakerne i filmen har også gitt utrykk for at de er fornøyde med hvordan filmen ble og at de er glade for at de delte sin historie. Delmål 1 var at filmen skulle bli lagd, noe som er blitt gjort. Vi hadde også et mål om at filmen skulle nå ut til et bredt publikum, fortrinnsvis til NRK og/eller VG. VGTV ønsket å sende filmen og det er per dags dato der den nå ligger tilgjengelig. Vi vil med det si at delmål 2 også er nådd. Når det er sagt, har vi fortsatt et håp om at NRK vil kaste seg på og viser filmen de også, slik som de gjorde med Under huden. Da ville enda flere sett dokumentaren.

Oppsummering og videre planer

Vi føler at filmen er laget med det innhold, vinkling og budskap som har vært ønskelig fra vår side. Samarbeidet med Hacienda har vært fint, det samme gjelder samarbeidet med SPAFO og Mage-tarmforbundet. Så fort avtalen med VGTV er ferdig (dens eksklusivitet), vil vi spre filmen så mye vi klarer på egne plattformer.

Prosjektleder

Thea Kristine Lande

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Under Huden 2
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
2021: kr 706 000, 2022: kr 405 000
Startdato
01.07.2021
Sluttdato
31.12.2023
Status
Avsluttet