Under Huden 2

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det kan være vanskelig å godta seg selv som man er, spesielt som ny-diagnostisert. Å opplever en endring i funksjonsnivå er ikke bare tøft for den som blir syk, det er også tøft for omverden som plutselig må forholde seg til en venn, kjæreste eller familiemedlem som ikke kan, må ta mange nye hensyn, ikke tørr eller orker alt man brukte å gjøre. En gikt eller mage-tarm diagnose påvirker både eksisterende relasjon og hvordan man trer inn i nye. Det former identiteten i større eller mindre grad. Ved å skape en forståelse for diagnosenes karakter vil man skape større takhøyde og mindre stigma.

Målsetting

I dette prosjektet vil vi bryte skam og stigma ved å synliggjøre ulike aspekt med livet med en usynlig sykdom. Rent konkret vil vi utvikle en oppfølger til Under Huden, en Under Huden 2. Denne gang med fokus på diagnoser man ikke ser. Andre mål er å nå ut med produktet til et bredt publikum.

Målgruppe

Primærmålgruppen er gruppen med artrittsykdom eller mage/tarmproblematikk. Sekundærmålgruppe er de som kjenner eller lever med disse diagnosene.

Antall personer i målgruppen

250000

Beskrivelse av gjennomføring

I dette prosjektet vil vi, Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF), Spafo Norge og Psoriasis- og eksemforbundet, sammen med Hacienda AS, utvikle en Under Huden 2. Denne gang med fokus på usynlige sykdommer. Vi ønsker å lage en TV-serie/dokumentar for nett-TV/TV som belyser utfordringer og gleder ved å ha en kronisklidelse. Brukeren og brukerens interesseorganisasjon kan selv være med å forme produktet i denne dokumentaren. Vi vil produsere dokumentaren på samme måte som Under Huden 1, der de foran kamera er med på å styre og begrense hva de ønsker skal være med og hva som skal holdes utenfor. Samtidig merket vi gjennom sesongen at de forstod hvor viktig det var å nettopp åpne seg og fortelle om både gode og dårlige dager. Som seer må man få lov til å dele opp og nedturene. Dette konseptet ble gjennomført i serien Under Huden og viste seg å være en suksessoppskrift. Vi vil produsere Under Huden 2 på samme måte, med brukermedvirkning i fokus. For å sikre at vi alltid er "med" når det skjer vil vi gi deltakerne et kamera og opplæring så de kan selv dokumentere om det skulle skje sentrale og viktige scener/situasjoner. Flere scener vil spilles inn av brukeren selv, med håndholdt kamera, for å komme tett inn i situasjonene.

Fremdriftsplan

juni-juli 21: oppstart, signere kontrakt aug-spet 21: rekruttere filmobjekt sept 21- mai 22: filming april- aug/sept: Klipping, innsalg hos TV-kanalene okt 22: Profilere filmene internt og eksternt, førpremiere nov-des 22: Evaluere produkt og rekkevidde

Prosjektleder/forsker

Thea Kristine Lande

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Under Huden 2
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
2021: kr 706 000, 2022: kr 405 000
Startdato
01.07.2021
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring