Under huden

Hvordan er det å være ung, og leve med en ekstrem hudsykdom? I dokumentarserien Under huden får du tre unge kvinners sterke historier.

Dokumentarserien Under Huden handler om tre unge kvinner som lever med en hudsykdom og om deres ufordringer i hverdagen.

I episodene kommer vi svært tett inn på Tonje, Sanna og Vilde. Mye av innspillingen foregikk hjemme hos jentene. Flere scener er har jentene spilt inn selv med håndholdt kamera.

For Dag Mykland i filmselskapet Hacienda er det nødvendig å komme tett på for å fortelle historien.

– I produksjonen må man gå inn situasjoner. Da kan man bli litt pågående.

– Godt å åpne seg

En av damene vi møter er masterstudenten Sanna (25). Hun sliter med psoriasis, som først meldte seg i 10. klasse og etter en periode med spiseforstyrrelser og depresjon.

Sanna ble først med i prosjektet for å vise at det går helt fint an å leve med psoriasis. Det skulle endre seg raskt

– Underveis i innspillingen ble psoriasisen mye verre. Derfor ble det istedenfor mye fokus på behandling.

I serien går Sanna gjennom flere opp- og nedturer. I et forsøk på å roe ned sykdommen tester hun en ny medisin. I begynnelsen fungerer den veldig bra, men så begynte kraftige bivirkninger å melde seg. Til slutt valgte hun å droppe behandlingen, selv om den tok vekk selve psoriasisen.

Sanna forteller at det både var vanskelig og lærerikt å slippe filmteamet inn i livet.

– Man blir presset til å fortelle om følelser i hytt og pine. Det er krevende, men også litt godt å åpne seg.

Tre forskjellige historier

I serien møter vi også Tonje og Vilde, som har to helt forskjellige sykdommer.

Tonjes hud vokser omtrent syv ganger så fort som normalt, og hver morgen må sengen støvsuges.

Vilde har omtrent hele kroppen dekket av vitiligo, som gjør at huden blir helt hvit. Vilde gruer seg til sommeren, og sier hun føler seg «ekkel i sin egen kropp».

Kommer til NRK

Under huden har til nå vært tilgjengelig som en dokumentarfilm på VGTV. Dag Mykland i produksjonsselskapet Hacienda forteller at den snart også blir vist på NRK, men da omarbeidet til en TV-serie.

– Under hunder har vært en av de mest populære dokumentarene på VGTV, men på NRK vil man få en langt større spredning. Filmen klippes om til fire episoder på femten minutter som også blir tilgjengelig på nett.

Ingen rask løsning

Prosjektleder i Psoriasis- og eksemforbundet Maren Awici-Rasmussen mener det er viktig at personer som Sanna står frem.

– For mange er hudsykdommer noe litt ekkelt. Det betyr noe å se personer som lever sunt og tar vare på seg selv også kan ha en slik sykdom, sier hun.

Generalserketær Terje Nordengen sier filmen får frem et realistisk bilde på behandling av hudsykdommer.

Det er mange behandlinger som ikke virker der ute, og mye misinformasjon. Det finnes ikke noe rask løsning på hudsykdommer.

Sanna selv ønsker å få frem at psoriasis handler om mer enn hud.

– Mange leger fokuserer bare på huden, men det er en kronisk sykdom generelt i kroppen. Alt du gjør har noe å si. Stress vil for eksempel gjøre det verre.

Under huden

  • Dokumentarserie
  • Produsert av Hacienda film for Psoriasis- og eksemforbundet
  • Regi: Mari Finnestad
  • Foto: Frida Marie Flatland og Arne Kristiansen
  • Aktuell: Vises av NRK i august 2020
Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen (f.v.) fikk møte Sanna, som er en av deltakerne i filmen, prosjektleder Maren Awici-Rasmussen og produsent Dag Mykland i produksjonsselskapet Hacienda. Foto: Anders Kjellevold/Stiftelsen Dam

Dam-tur

Høsten 2019 skiftet Stiftelsen Dam navn, og i den forbindelse spurte stiftelsen alle medlemsorganisasjonene om de kunne invitere generalsekretær Hans Christian Lillehagen til et av sine favorittprosjekter.

Psorisasis- og eksemforbundet valgte prosjektet «Under Huden» – der Lillehagen fikk møte både produsent, prosjektleder og deltakere i filmen.

– Det er modig å fortelle sin historie om et sårbart tema på denne måten, og jeg er imponert over hvor godt resultatet har blitt. Filmen deler viktig kunnskap, sier Lillehagen.

Her kan du se alle prosjektene som skal besøkes gjennom Dam-tur:


Søknadssammendrag

Bakgrunn

Å leve som synlig annerledes kan være psykisk tungt og mange rapporterer stigma knyttet til diagnosen. Prosjektet vil synliggjøre gode og sterke mennesker som har lært seg å mestre livet med en kronisk hudlidelse. Serien vil belyse sentrale spørsmål og hvilke strategier som brukes for å akseptere andres blikk, enten åpenlyst eller i skjul. Serien vil også være til informasjon og ettertanke for allmennheten. Utfordringene er ulike fra diagnose til diagnose og person til person, men det er mange fellesnevnere. Sentrale spørsmål er skjønnhetsfokus, relasjoner, tøffe situasjoner osv.

Målsetting

Målet er å bygge ned fordommer og kunnskapsmangel i offentligheten om hudsykdommer. Gjennom å vise sterke personer som lever fint med sin diagnose oppnår man også å gi andre personer med hudsykdommer og deres pårørende rolleforbilder som kan inspirere til større grad av mestring.

Målgruppe

Prosjektets primærmålgruppe være allmennheten. Prosjektets sekundærmålgruppe er de som lever med en (hud)diagnose, enten som direkte eller indirekte berørt.

Antall personer i målgruppen

250000

Beskrivelse av gjennomføring

Det vil settes ned en prosjektgruppe av brukere fra de tre pasientorganisasjonene. Gruppen vil være ansvarlig for seriens innhold, tema, scenarioer, rekruttering/utvelgelse av filmobjekter, manus osv. Den vil følge prosessen fra A til Å, og sikre at pasientperspektivet blir synliggjort slik vi ønsker at det skal. I tillegg vil det være en representant fra Hacienda med i gruppen, da dette vil være med å gi den faglige kompetansen som trengs for å utarbeide et godt manus og å velge de gode kandidatene og eksemplene. Gruppen vil samles omtrent til 6 ganger. Vi ønsker primært deltakere som bor i pendelavstand til Oslo grunnet praktiske- og kostnadshensyn. Guppen vil benytte telefon og e-post. Objekt vil rekrutteres på diverse samlinger og gjennom utlysninger. Prosjektet vil knytte til seg en hudlege som vil gi ekspertuttalelser om aktuell problematikk i de ulike episodene, samt kvalitetssikre og godkjenne endelig produkt. Filming vil gjennomføres av Hacienda Film AS, og representant fra gruppen dersom det er ønskelig. Serien vil vises på aptv.no, og hver episode vil omtales redaksjonelt av Aftenposten minst en gang. Serien vil også benyttes aktivt innad i organisasjonene for å sette fokus. Mål om å få innpass i A-magasinet.

Fremdriftsplan

Etter tildeling: utlyse mulighet for å delta i prosjektgruppen Medio August: nedsette prosjektgruppe og møtes for første gang. Møter vil holdes jevnt og trutt i prosjektperioden. Høst: rekruttere filmobjekt gjennom diverse rekrutteringskanaler Høst og vår: filme Vår: ferdigstille prosjekt og starte synliggjøringen. Dele trasere og gjøre publikum “klare og nysgjerrig” Vår-sommer: profilere prosjektet og slippe produkt. SPRE resultat og info om.

Sluttrapport

Bakgrunn

Under huden er et folkeopplysningstiltak. Målet er å bygge ned fordommer og kunnskapsmangel i offentligheten om hudsykdommer. Gjennom å vise ekte personer som lever fint med sin diagnose, men som også viser noen måter diagnosen kan påvirke livet, kan man stimulere til mestring og forståelse hos andre personer med hudsykdommer og deres pårørende. Vi ønsket å bli kjent med livene til personer som mestrer diagnosen, og som kan være gode og ærlige ambassadører for diagnosene og utfordringene de kan bringe. Prosjektet har altså som må å spre informasjon om hvordan en hverdag med en synlig hudlidelse kan se ut. Hvilke situasjoner personer står i og hvilke tanker og refleksjoner som mange baler med. Dette gjøres gjennom å belyse hverdagslige situasjoner som får en tilleggsdimensjon grunnet diagnosen. Vi ønsket å gi gode rollemodeller for de som strever med komplekse hverdager. Mange opplever skam og ensomhet tilknyttet en diagnose- dette ville vi gjøre noe med. Synliggjøring normaliserer.

Oppsummering

18. januar slapp VGTV dokumentaren på sine nettsider. Torsdag 17. februar inviterte vi til førpremiere. Det ble filmvisning med påfølgende samtale med deltakerne. 4. og 6. februar ble den vist på den lineære TV. VGTV ønsket en 6 måneders eksklusivitet, men, vi stilte som ultimat at PEF, Vitiligoforeningen og Iktyose foreningen har rettigheter til å bruke produktet internt i organisasjonene også de 6 månedene hvor VGTV har eksklusivitet. PT. brukes filmen aktivt av organisasjonene og når stadig flere. Filmen vil brukes aktivt videre.

Prosjektgjennomføring

Etter tildeling ble kontrakt signert og prosjektgruppe satt ned. Deltakere til filmen ble rekruttert gjennom direkte henvendelser, sosiale media og nettsider. Det ble gjennomført flere samlinger for å velge ut riktige kandidater til produktet. Kandidatene ble testet foran kamera og de med “gode” historier og kameravennlig fjes luket ut. Utvelgelsesprosessen ble litt trenert grunnet ønske om kjønnsbalanse, men vi endte til slutt med tre bra jenter/damer da det viste seg umulig å finne en gutt/mann. Underveis i utvelgelsesprosessen ble det tatt hensyn til hvilke historier de hadde å fortelle. Det ble også gjort en beslutning om å velge en form hvor personene filmer seg selv og man tar del i en reise i deres hverdag, fremfor å gjenskape en situasjon for å bryte den ned til problematikk og mestring. Formen dokuementar opplevdes som veldig hensiktsmessig for å få frem budskapet vårt. Det ble også endret fra ferdig produsert serie til dokumentar. Etter utvelgelse har filmingen gått sin gang, og deltakerne har tatt del i prosessen, godkjenning av produkt osv. Det har også vært kontakt mellom prosjektleder og filmselskap. PEF har godkjent produktet og vært med underveis.

Antall personer i målgruppen

50000

Sluttrapport/artikler (pdf)

2019_Sluttrapport Under Huden.pdf

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Å leve som synlig annerledes kan være psykisk tungt og mange rapporterer stigma knyttet til diagnosen. Prosjektet vil synliggjøre gode og sterke mennesker som har lært seg å mestre livet med en kronisk hudlidelse. Serien vil belyse sentrale spørsmål og hvilke strategier som brukes for å akseptere andres blikk, enten åpenlyst eller i skjul. Serien vil også være til informasjon og ettertanke for allmennheten. Utfordringene er ulike fra diagnose til diagnose og person til person, men det er mange fellesnevnere. Sentrale spørsmål er skjønnhetsfokus, relasjoner, tøffe situasjoner osv.

Målsetting for prosjektet

Målet er å bygge ned fordommer og kunnskapsmangel i offentligheten om hudsykdommer. Gjennom å vise sterke personer som lever fint med sin diagnose oppnår man også å gi andre personer med hudsykdommer og deres pårørende rolleforbilder som kan inspirere til større grad av mestring.

Målgruppe

Prosjektets primærmålgruppe være allmennheten. Prosjektets sekundærmålgruppe er de som lever med en (hud)diagnose, enten som direkte eller indirekte berørt.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

250000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Det vil settes ned en prosjektgruppe av brukere fra de tre pasientorganisasjonene. Gruppen vil være ansvarlig for seriens innhold, tema, scenarioer, rekruttering/utvelgelse av filmobjekter, manus osv. Den vil følge prosessen fra A til Å, og sikre at pasientperspektivet blir synliggjort slik vi ønsker at det skal. I tillegg vil det være en representant fra Hacienda med i gruppen, da dette vil være med å gi den faglige kompetansen som trengs for å utarbeide et godt manus og å velge de gode kandidatene og eksemplene. Gruppen vil samles omtrent til 6 ganger. Vi ønsker primært deltakere som bor i pendelavstand til Oslo grunnet praktiske- og kostnadshensyn. Guppen vil benytte telefon og e-post. Objekt vil rekrutteres på diverse samlinger og gjennom utlysninger. Prosjektet vil knytte til seg en hudlege som vil gi ekspertuttalelser om aktuell problematikk i de ulike episodene, samt kvalitetssikre og godkjenne endelig produkt. Filming vil gjennomføres av Hacienda Film AS, og representant fra gruppen dersom det er ønskelig. Serien vil vises på aptv.no, og hver episode vil omtales redaksjonelt av Aftenposten minst en gang. Serien vil også benyttes aktivt innad i organisasjonene for å sette fokus. Mål om å få innpass i A-magasinet.

Fremdriftsplan for prosjektet

Etter tildeling: utlyse mulighet for å delta i prosjektgruppen Medio August: nedsette prosjektgruppe og møtes for første gang. Møter vil holdes jevnt og trutt i prosjektperioden. Høst: rekruttere filmobjekt gjennom diverse rekrutteringskanaler Høst og vår: filme Vår: ferdigstille prosjekt og starte synliggjøringen. Dele trasere og gjøre publikum “klare og nysgjerrig” Vår-sommer: profilere prosjektet og slippe produkt. SPRE resultat og info om.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Under huden er et folkeopplysningstiltak. Målet er å bygge ned fordommer og kunnskapsmangel i offentligheten om hudsykdommer. Gjennom å vise ekte personer som lever fint med sin diagnose, men som også viser noen måter diagnosen kan påvirke livet, kan man stimulere til mestring og forståelse hos andre personer med hudsykdommer og deres pårørende. Vi ønsket å bli kjent med livene til personer som mestrer diagnosen, og som kan være gode og ærlige ambassadører for diagnosene og utfordringene de kan bringe. Prosjektet har altså som må å spre informasjon om hvordan en hverdag med en synlig hudlidelse kan se ut. Hvilke situasjoner personer står i og hvilke tanker og refleksjoner som mange baler med. Dette gjøres gjennom å belyse hverdagslige situasjoner som får en tilleggsdimensjon grunnet diagnosen. Vi ønsket å gi gode rollemodeller for de som strever med komplekse hverdager. Mange opplever skam og ensomhet tilknyttet en diagnose- dette ville vi gjøre noe med. Synliggjøring normaliserer.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi har nådd langt. Under huden er på VGTV, og en av de mest populære norske dokumentarene der. Den er vist over 10.000 ganger gjennom nettsiden (med betalingsmur) siden den ble lansert 18. januar 2019. Filmen ble vist på den lineære VGTV 4. og 6. februar, men visningstallene har vi ikke lykkes å få fra VGTV- hvorpå et estimert tall på personer nådd. . VG skrev artikler, og delte filmen på sin snapchat kanal. Allerede første helg den var “ute” var det mer enn 6000 visninger – meget gode tall i følge VGTV og Hacienda film. 17. jan. inviterte vi til førpremiere (2019). Der var alle tre jentene tilstede. Dessverre fikk vi vite lanseringsdatoen fra VG ca en uke før lansering. Ca. 40 kom. Den vist på en rekke arrangement i regi av foreningene og i møte med fagfolk. Den får særs gode tilbakemeldinger, flere institusjoner i helsevesen venter på å selv ta den i bruk. Lokallag opplever bedre oppmøte av gamle og nye. August har kontraktens eksklusivitet løpt ut, og vi kan bruke filmen fritt.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

50000

Prosjektgjennomføring/Metode

Etter tildeling ble kontrakt signert og prosjektgruppe satt ned. Deltakere til filmen ble rekruttert gjennom direkte henvendelser, sosiale media og nettsider. Det ble gjennomført flere samlinger for å velge ut riktige kandidater til produktet. Kandidatene ble testet foran kamera og de med “gode” historier og kameravennlig fjes luket ut. Utvelgelsesprosessen ble litt trenert grunnet ønske om kjønnsbalanse, men vi endte til slutt med tre bra jenter/damer da det viste seg umulig å finne en gutt/mann. Underveis i utvelgelsesprosessen ble det tatt hensyn til hvilke historier de hadde å fortelle. Det ble også gjort en beslutning om å velge en form hvor personene filmer seg selv og man tar del i en reise i deres hverdag, fremfor å gjenskape en situasjon for å bryte den ned til problematikk og mestring. Formen dokuementar opplevdes som veldig hensiktsmessig for å få frem budskapet vårt. Det ble også endret fra ferdig produsert serie til dokumentar. Etter utvelgelse har filmingen gått sin gang, og deltakerne har tatt del i prosessen, godkjenning av produkt osv. Det har også vært kontakt mellom prosjektleder og filmselskap. PEF har godkjent produktet og vært med underveis.

Resultater og resultatvurdering

Ettersom filmen ble publisert etter prosjektslutt og vi ikke har lykkes i å få visningstallet fra VGTVs lineære kanal, blir tallet på nådde kun et moderat estimat. Etter sommeren kan den publiseres på nett, og vi vil nå langt flere. Selve filmen er vi veldig fornøyd med. Den er god og har stor bruksverdi i organisasjonen. Alle tre jentene er personer man gjerne assosierer seg selv med. De gjør det lettere å si hvilken diagnose du har. Filmen gir også et godt innblikk i hvilke utfordringer de har som unge kvinner i dag, og hvordan usikkerheten med diagnosen kan kobles sammen med utfordringer med å bli voksen og selvstendig. Deltakerne setter lys på dikotomiene ung- diagnostisert og trygg-utrygg, og gir et veldig ærlig og gjenkjennende bilde til seer. At filmen er kjøpt av VGTV og Java docmentaries er veldig gøy. Dette viser at produktet er kvalitet og at fagfolk anser at den har stor bruksverdi for befolkningen generelt, ikke kun den diagnostiserte.

Oppsummering og videre planer

18. januar slapp VGTV dokumentaren på sine nettsider. Torsdag 17. februar inviterte vi til førpremiere. Det ble filmvisning med påfølgende samtale med deltakerne. 4. og 6. februar ble den vist på den lineære TV. VGTV ønsket en 6 måneders eksklusivitet, men, vi stilte som ultimat at PEF, Vitiligoforeningen og Iktyose foreningen har rettigheter til å bruke produktet internt i organisasjonene også de 6 månedene hvor VGTV har eksklusivitet. PT. brukes filmen aktivt av organisasjonene og når stadig flere. Filmen vil brukes aktivt videre.

Prosjektleder

Maren Awici-Rasmussen

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Under huden
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
2017: kr 845 000
Startdato
30.07.2017
Sluttdato
31.12.2018
Status
Avsluttet