Ungdom og astma

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

I 1998 ble det ikke gitt strukturert undervisning til ungdom med astma ved Barnesenterets ”Poliklinikk for Lungesykdommer og A

I 1998 ble det ikke gitt strukturert undervisning til ungdom med astma ved Barnesenterets ”Poliklinikk for Lungesykdommer og Allergi”, Ullevål Sykehus. Dokumentasjon viste at ungdom var en spesielt lite ivaretatt gruppe i helsevesenet. De fleste andre land har ungdom som en egen medisinsk spesialitet og har bygget opp tilbud til denne gruppen. Fordi ungdom med astma har en høyere risiko for alvorlig sykdom og død, ønsket vi fokus pålordan
læring kunne legges til rette for denne gruppen.

 

Gjentatte ganger i løpet av 1 år ble ungdommene fulgt med bla. intervjuer, kunnskaps­ og livskvalitetstester, allergologisk- og lungefunksjonsutredning. Hovedfokus i prosjektåret var å finne metoder for læring basert på ungdommenes egne ønsker, samt å gi de undervising individuelt og i grupper.

 

Etter ett år hadde prosjektet i samarbeid med Nasjonal Plan for Astmaskoler prøvd ut et nytt nasjonalt undervisningskonsept. Ungdommene fikk også etter eget ønske lage en video om ungdom med astma. De ønsket spesifikt et databasert læringstilbud noe som ble ferdigstilt av Nasjonal Plan for Astmaskoler i 2000: ”www.astmsurf.com”.

 

Ved prosjektet start var kunnskapsnivået lavt og med stor feilbruk av medisiner. Etter et år hadde alle betydelig økt kunnskap, handlingsberedskap og riktigere bruk av medisiner. Ungdommene var selv svært fornøyde med prosjektet.

 

Undervisningsmateriell, video og internettside er nå i bruk ved de fleste av landets barneavdelinger og poliklinikker.

 

Målet for nye prosjekter vil være:

·        Å se på langtidseffekt av den undervisningen som gis

·        Nytteverdien av databasert læring

·        Hvordan høyne kompetansen rundt ungdomsmedisin generelt

Prosjektleder/forsker

Thomas Rajka

Detaljer
Program
Rehabilitering (1997)
Prosjektnavn
Ungdom og astma
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
1998: kr 180 000
Startdato
30.09.1998
Sluttdato
31.07.1999
Status
Avsluttet