Unngå å gå i tarmtottene på hverandre!

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Bakgrunnen til prosjektet er tidligere suksess fra 2009 hvor tilbud om et slikt samlivskurs bidro veldig mye i forholdet til de deltakere som var med. Behovet er stort, det ser vi både av vår egen undersøkelse hvor medlemmer blir spurt om livskvalitet og hindring i livet pga sykdommen, her ser vi skummelt høye tall. Av erfaring har et slikt prosjekt bidratt til bedre livskvalitet og mestring av sykdommen i forholdet.
Vi ser også behovet av forspørsler fra våre medlemmer i et par år, flere og flere unge blir syke og mange har eller får seg etter hvert en partner, dette er ikke alltid lett å håndtere, hverken for den syke eller partneren.
LMF ønsker å bidra til bedre hverdag for alle parter, sette fokus på parteren ikke bare den syke men også få økt aktivitet i et forhold sammen, til tross for sykdom.

2. Prosjektets målsetting
Hovedmålsetningen med prosjektet er hjelpe personer som lever i et forhold hvor den ene har en kronisk tarmsykdom til å mestre samlivet, også i perioder hvor forholdet og hverdagen preges av sykdom. Vi ønsker å bedre parenes kommunikasjon og gjensidige forståelse overfor hverandres situasjon.

3. Prosjektets målgruppe
Målgruppen for prosjektet er medlemmer i LMF mellom 20 og 35 år som lever i et fast parforhold, hvor den ene eller begge har en kronisk tarmsykdom. Parene behøver ikke å ha problemer i forholdet, minst like viktig er det at kurset skal ha en forebyggende effekt.

4. Beskrivelse av gjennomføring
Gjennomføringen av selve kurset hvor LMF tilbyr 15 par hvor den ene (eller begge) har en kronisk tarmsykdom et samlivskurs på spahotell med fokus på kommunikasjon, mestring, fysisk aktivitet og rekreasjon. Vi ønsker å arrangere dette en langhelg (torsdag – søndag) i september 2014. Deltagerne skal være mellom 20 og 35 år, og vil rekrutteres gjennom vårt medlemsblad Fordøyelsen, hjemmesidene, facebook, diskusjonsforumet, helsepersonell og lokallag.
En samlivsterapeut som har erfaring med kronisk syke vil berøre disse temaene gjennom foredrag, og deltagerne vil deles inn i samtalegrupper som legger til rette for erfaringsutveksling. Samtidig ønsker vi at parene skal få tid sammen til å koble av og pleie kjærligheten, noe som ofte er en mangelvare i hverdagen, men som er avgjørende for å bevare gnisten i forholdet. Parene skal få tid sammen og positive opplevelser i hotellets spa-avdeling, og det vil bli tid til å gå tur i fjellet/marka for dem som ønsker det. Det vil være sosial sammenkomst på kvelden hvor parene vil bli bedre kjent og kan forhåpentligvis treffe noen venner for livet, hvor både partner og pasient kan bli kjent med sine likemenn.

5.Prosjektets betydning
Fordi pasienter med kroniske tarmsykdommer og deres partnere møter ekstra utfordringer i hverdagen, er det viktig at de får mulighet til å fokusere på og pleie forholdet.

Parene trenger hjelp til å kommunisere bedre slik at de vil få økt forståelse for hverandres situasjon og behov. Dette gjelder også det fysiske samlivet, som ofte er et vanskelig og betent tema, som det trengs mer åpenhet omkring.
Vi har avholdt et lignende samlivskurs før for våre medlemmer for 4 år siden med stor suksess som er fortsatt snakket om av de som fikk nytte av det. Fordi både pasienter og pårørende føler seg ofte alene med problemene sine, og har derfor stort behov for å møte andre som er i «samme båt» for erfaringsutveksling. Mange har etterlyst et nytt tilbud som inkluderer partneren, fordi diagnosen gjør at det fokuseres mye på den syke i hverdagen. Det er viktig at også partneren og dens behov blir sett og tatt på alvor.

6. Framdriftsplan
Reservere hotell- januar 14
Bestille samlivsterapeut og fysioterapeut- januar 14
Sende invitasjon til medlemmene med medlemsbladet- april 14
Legge ut invitasjon på hjemmesiden og sosiale medier- mars 14
Påmeldingsfrist- mai 14
Lage spørreskjema og evalueringsskjema- mai 14
Frist for betaling av egenandel- juni 14
Innbetaling av tur- august 14
Sende ut informasjon og kartleggingsskjema til deltagere- august 14
Avvikling av kurs
Evalueringsskjema samles inn ved avslutning- september 14
Evaluering av tur/kurs- september/oktober 14
Rapport Helse og Rehabilitering- oktober 14

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport 2014.pdf

Prosjektleder/forsker

Aslaug Eva Bjørnsdottir

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Unngå å gå i tarmtottene på hverandre!
Organisasjon
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Beløp Bevilget
2014: kr 255 000
Startdato
06.01.2014
Sluttdato
31.10.2014
Status
Avsluttet