Unngå at forholdet også går i dass

Søknadssammendrag

1 Bakgrunn
Crohn’s sykdom og ulcerøs kollitt er alvorlige kroniske tarmsykdommer som rammer 800-900 nye pasienter årlig. Å mestre hverdagen er ofte en utfordring. Symptomene, kronisk diare, magesmerter, nedsatt almenntilstand og tretthet gir utfordringer i samliv med ektefelle/samboer. LMF ønsker;å ta alle pasientenes utfordringer alvorlig og søker å arrangere samlivskurs for våre medlemmer.
2. Målsetting
Målet er å hjelpe personer som lever i parforhold hvor den ene eller begge er pasient med kronisk tarmsykdom, til å mestre samlivet og de utfordringer diagnosene gir i et samliv. Vi ønsker å tilby et kurs for å bedre parenes kommunikasjon og gjensidige forståelse.
3. Målgruppe
Medlemmer av LMF i aldersgruppen 20-35 år som lever i fast parforhold og hvor den ene eller begge har en kronisk tarmsykdom. Kurset tar sikte på å både forebygge og gi hjelp til å løse oppståtte samlivsproblemer relatert til diagnosene.
4. Betydning
Det er viktig å belyse de utfordringer denne gruppen møter i hverdagen. Med et slikt kurs innfrir vi et lenge etterspurt tilbud fra våre medlemmer i aktuell aller og sivilstand.
5. Framdriftsplan
Januar:

Reservere hotell, avtale med samlivsterapeut, fastsette påmeldingsfrist


Februar: Invitasjon til medlemmene sendes som vedlegg til medlemsbladet «Fordøyelsen». Invitasjon legges ut på LMF’s hjemmeside.
Mai: Påmeldingsfrist, utarbeide spørre- og evalueringsskjemaer
Juni: betalingsfrist egenandel
August: Betaling av prosjektet, sende informasjon og kartleggingsskjema til deltagerne.
September: Kurset arrangeres og gjennomføres, evalueringsskjemaer samles inn
Oktober: Kurset evalueres og rapport utarbeides og sendes Helse og rehabilitering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0172.pdf

Sluttrapportsammendrag

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) er en landsomfattende pasientorganisasjon for personer med diagnoser knyttet til fordøyelsessystemet. Hovedtyngden av de 3200 medlemmene lider av de kroniske tarmsykdommene ulcerøs kolitt og Chrons sykdom. Disse sykdommene rammer oftest unge mennesker, og gir symptomer som magesmerter, diaré, oppkast, feber og nedsatt almenntilstand. Sykdommene kan ikke helbredes, men er i de fleste tilfeller mulig å holde under kontroll med medisinsk og eventuelt kirurgisk behandling.

Diagnosene representerer ikke bare en utfordring for den syke i hverdagen, men også en stor påkjenning for partneren og parforholdet. LMF ønsket derfor å arrangere et kurs som kunne virke forebyggende mot samlivsproblemer for sine medlemmer. Hovedmålsetningen med prosjektet var at parene som lever i et forhold hvor den ene har en kronisk tarmsykdom skulle få hjelp til å mestre samlivet trass i de ekstra utfordringene som sykdommen medfører.

Prosjektet ble tildelt kr. 164 000 i støtte fra Helse og Rehabilitering, og samlivskurset ble arrangert på Holmenkollen Park Hotel 9.-11. oktober 2009. Det var stort spenn mellom de13 parene som deltok på kurset, med både nyforelskede par i starten av tyveårene, og vel etablerte par i midten av tredveårene. De erfarne kursholderne Bjørk Matheasdatter og Eiel Holten hadde et meget engasjerende og variert kursopplegg som vekslet mellom foredrag, rollespill, filmsnutter, praktiske oppgaver og personlig veiledning. Foredrag med sexolog og besøk i hotellets spa-avdeling stod også på programmet.

Deltagerparene opplevde kurset som engasjerende og lærerikt, og hadde dessuten stort utbytte av å treffe andre i samme situasjon for erfaringsutveksling. Tilbakemeldingene har vært meget gode, og forteller om par som kunne reise «nyforelsket» hjem igjen med ny giv til å ta fatt på samlivet i hverdagen.

Prosjektleder/forsker

Ingrid Milde

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Unngå at forholdet også går i dass
Organisasjon
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Beløp Bevilget
2009: kr 164 000
Startdato
10.01.2009
Sluttdato
15.10.2009
Status
Avsluttet