Utgivelsesstøtte

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Vi har utgitt tre hefter/ bøker i 2002:

Vi har utgitt tre hefter/ bøker i 2002:

·        Du ser sliten ut – om utbrenthet

·        Angst og Tvang

·        Mestringsbok – Tvangslidelser

 

Totalt opplagstall er 8000. Midlene blir gitt som generell utgivelsesstøtte, og det er derfor ikke avklart hvilke hefter som konkret blir utgitt.

 

Utgivelsene har hatt et folkeopplysende utgangspunkt. Det har vært viktig å utgi fagstoff på en lettfattelig og interessant måte. Samtlige hefter har altså hatt et allment utgangspunkt, men det er nærliggende å anta at de mest aktuelle målgruppene er knyttet til personer som ”kjenner problemstillingene på kroppen”. Markedsføringen har også rettet seg mot nevnte målgrupper.

 

Det har vært vesentlig for oss å bruke midlene slik at de kommer flest mulig til del.

 

Du ser sliten ut – om utbrenthet er skrevet av psykiater Gerd-Ragna Bloch Thorsen og journalist Torbjørn Børte. Boken ble til på bakgrunn av at utbrenthet er blitt et større helseproblem. Halvparten av norske arbeidstagere har opplevd eller kjenner en kollega som er blitt sykemeldt på grunn av problemer i forbindelse med jobben.

 

Angst og Tvang av psykiater Trond T. Aarre og psykolog Leif Edward Ottesen Kennair er skrevet til alle som sliter med angst og tvang, og som ønsker å vite mer om behandlingen. Heftet henvender seg til allmennheten generelt. Mange rammes, og heftet viser til effektive behandlinger som gjør at livskvaliteten økes.

 

Mestringsbok ved tvangslidelser av psykiater Jan Haslerud, psykiater Tone Madland Skeie, klinisk sosionom Geir Thingnes og psykiater Gerd-Ragna Bloch Thorsen er skrevet for mennesker som sliter med angstlidelse. Boken er skrevet for at bruker og behandler i fellesskap skal samarbeide om kartlegging og behandling.

 

Den mest effektive form for å se om informasjonslitteraturen har gjort sin nytte, og om prosjektet har gitt resultater, har vært ved å registrere etterspørselen. Samtlige hefter ble ferdig på senhøstes/årsskiftet. Men etterspørselen har vært upåklagelig så langt.

Prosjektleder/forsker

Per A. Thorbjørnsen

Detaljer
Program
Forebygging (2001)
Prosjektnavn
Utgivelsesstøtte
Organisasjon
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Beløp Bevilget
2002: kr 400 000
Startdato
01.01.2002
Sluttdato
31.12.2002
Status
Avsluttet