Utgivelsesstøtte

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Vi har utgitt i 2003/2004 tre produksjoner ”Angst”, ”Antistigma/Stigma ” og ”Familiearbeid i praksis”

Vi har utgitt i 2003/2004 tre produksjoner ”Angst”, ”Antistigma/Stigma ” og ”Familiearbeid i praksis”. Totalt opplagstall er 6.000. Midlene blir gitt som generell utgivelsesstøtte, og det er derfor ikke avklart hvilke hefter som konkret blir utgitt gjennom tildelingsbrevet.

 

Utgivelsene har hatt et folkeopplysende utgangspunkt. Det har vært viktig å utgi fagstoff på en lettfattelig og leservennlig måte. Samtlige hefter har altså hatt et allment utgangspunkt, men det er nærliggende å anta at de mest aktuelle målgruppene er knyttet til personer som ”kjenner problemstillingene på kroppen”. Den siste utgivelsen er en DVD om familiearbeid.

 

Det har vært vesentlig for oss å bruke midlene, slik at de kommer flest mulig til del.

 

·        ”Angst” er skrevet av psykolog Arne Repål og medarbeidere i Norsk Selvhjelpsforum/ Angstringen Solbjørg Talseth og Eli Vogt Godager.

·        ”Antistigma/Stigma” i psykisk helsevern har hatt psykiaterne Jan Olav Johannessen og Gerd-Ragna Bloch Thorsen som redaktører, med Sveinung Dybvig som prosjektleder.

·        ”Familiearbeid i praksis” Når psykosen rammer den unge og familiens tanker, følelser og mestring. Ansvarlig redaktør Gerd-Ragna Bloch Thorsen. Redaksjon psykiatrisk sykepleier Anne Lise Øxnevad og Gerd-Ragna Bloch Thorsen.

 

Vi setter derfor stor pris på tilskuddet på kr. 600.000 fra Helse og Rehabilitering som har bidratt til at vi kan realisere vårt ideelle og non-profit utgangspunkt: Skape åpenhet og formidle kunnskap om psykiske vansker og psykiske lidelser. Utgivelsene er utarbeidet slik at de skal nå et allment publikum.

Prosjektleder/forsker

Per A. Thorbjørnsen

Detaljer
Program
Forebygging (2002)
Prosjektnavn
Utgivelsesstøtte
Organisasjon
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Beløp Bevilget
2003: kr 600 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
01.06.2004
Status
Avsluttet