Utgivelsesstøtte

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Vi har utgitt fire hefter/bøker i 2004:

Vi har utgitt fire hefter/bøker i 2004:

 

·        ”Pårørende i sorg og krise” Marit Høland Paulsen og Leif Jon Paulsen

·        ”Mestringsbok posttraumatisk stresslidelse” Geir Thingnæs

·        ”Er et så farlig – ungdom og selvskading” Lois Arnold og Anne Magill. Oversettelse Tor Bøe

·        ”Men livet må gå videre – om kriser, ulykker og katastrofer” Egil Waldenstrøm

 

Totalt opplagstall er 10.200. Midlene blir gitt som generell utgivelsesstøtte, og det er derfor ikke avklart i utgangspunktet hvilke hefter som konkret blir utgitt. Vi mottok kr. 800.000 – vi brukte kr. 198.557 i 2004 og overførte midler til 2005 restbeløp kr. 601.443. Denne rapporten omhandler sluttrapport for hele prosjektet.

 

Utgivelsene har hatt et folkeopplysende utgangspunkt. Det har vært viktig å utgi fagstoff på en lettfattelig og interessant måte. Markedsføringen har også rettet seg mot nevnte målgrupper. Heftene henvender seg primært til allmennheten og hvordan den enkelte kan bidra til å øke kunnskapen om psykisk helse og hvordan en selv kan arbeide med utfordringene psykiske vansker og lidelser kan gi.

 

Det har vært vesentlig for oss å bruke midlene slik at de kommer flest mulig til del.

Prosjektleder/forsker

Per A. Thorbjørnsen

Detaljer
Program
Forebygging (2003)
Prosjektnavn
Utgivelsesstøtte
Organisasjon
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Beløp Bevilget
2004: kr 800 000
Startdato
10.01.2004
Sluttdato
01.08.2005
Status
Avsluttet