Utgivelsesstøtte

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Vi har utgitt fem hefter/ bøker/kurskonsept i 2006:

·        Tvanglidelser

·        Å sette seg selv i frihet

·        Kognetiv Svikt ved psykoser

·        Mestringsbok Stemmehøring

 

Totalt opplagstall er 70 000.  Midlene blir gitt som generell utgivelsesstøtte, og det er derfor ikke avklart i utgangspunktet hvilke hefter/utgivelser som konkret blir utgitt.

 

Vi mottok kr. 600.000 – Denne rapporten omhandler sluttrapport for hele prosjektet. Utgivelsene har hatt et folkeopplysende utgangspunkt. Det har vært viktig å utgi fagstoff på en lettfattelig og interessant måte. Markedsføringen har også rettet seg mot nevnte målgrupper. Heftene henvender seg primært til allmennheten og hvordan den enkelte kan bidra til å øke kunnskapen om psykisk helse og hvordan en selv kan arbeide med utfordringene psykiske vansker og lidelser kan gi. Det har vært vesentlig for oss å bruke midlene slik at de kommer flest mulig til del.

Prosjektleder/forsker

Per A. Thorbjørnsen

Detaljer
Program
Forebygging (2004)
Prosjektnavn
Utgivelsesstøtte
Organisasjon
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Beløp Bevilget
2005: kr 600 000
Startdato
10.01.2005
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet