Utgivelsesstøtte

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Bakgrunn: Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning har for syvende gang mottatt støtte til folkeopplsyning-/brukerlitteratur innen psykisk helse. Vi har benyttet midlene denne gangen til to mestrings-/ selvhjelpsbøker: stemningslidelser og stemmehøring. I tillegg har det vært utgitt en informasjons-/ undervisningsvideo ”Tause skrik” om selvskadingsproblematikk.

 

Målsetting: Mestringsbøkene skal være med å bidra til at de som sliter med stemingslidelser eller stemmehøring skal kunne mestre vanskene bedre eller overvinne problemenene. Vi håper at denne mestringsboken vil bidra til å gjøre livet lettere å leve for mennesker som hører stemmmer på en slik måte at livskvaliteten bedres. Mestringsbokene er primært skrevet for å formidle håp. Tause er beregnet i et informasjons- /undervisningsaspekt. Tema er vanskelig og tabubelagt. Et emne det er viktig å være åpen om. Det er filmens intensjon å bidra til mer kunnskap og større åpenhet omkring tema selvskading.

 

Gjennomføring: Mestringsboken stemningslidelser er skrevet av Geir Thingnæs, mestringsboken Stemmehørere er skrevet av Geir Margido Fredriksen og Tause Skrik er produsert av Skjalg Omdal. Prosjektet ble utsatt et år.

 

Resultater: Vi kan måle resultatene primært i forhold til nye opplag og anmeldelser. Vi kan vise til at nærmere 90 prosent av utgiveslene totalt kommer/vil komme i nye opplag. Vi bruker merinntektene fra første opplag til å produsere nye opplag

 

Videre planer: De fleste av utgivelsene som er mottatt støtte for ville ikke blitt gjennomført uten støtten. Vi vil fortsatt produsere aktuell bruker- og folkeopplysningslitteratur som vi har gjort siden 1999 i et kunnskaps- og åpenhetsperspektiv i forhold til psykiske vansker og lidelser.

Prosjektleder/forsker

Per A. Thorbjørnsen

Detaljer
Program
Forebygging (2005)
Prosjektnavn
Utgivelsesstøtte
Organisasjon
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Beløp Bevilget
2006: kr 440 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet