Utgivelsesstøtte

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning har eksistert siden 1989, og har hatt full drift siden 1994

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning har eksistert siden 1989, og har hatt full drift siden 1994. Vi har holdt fast på stiftelsens formål: ”å skape større  åpenhet og bidra til kunnskap  om psykisk helse/ psykiatri”. Dette gjøres gjennom folkeopplysningslitteratur, seminarer og informasjon, og vi har tre virksomhetsområder: 

        I.      Forlag

     II.      Kursvirksomhet

   III.      Psyk Opp Shop (informasjon).

 

Vi har utgitt fire hefter i 2000:  ”Kroppen og Traume”,  ”Tvillinger i et psykologisk perspektiv”, ”Mestringsbok om angst” og ”En annen smerte” Det totale opplagstallet er 10000 eksemplarer. I tillegg har vi i 2001 utgitt et undervisningsopplegg ”Psykose – hva er det ?” – med det formål å bidra til å gjøre undervisning om psykose spennende og interessant. Alle nevnte hefter er utgitt med støtte fra Helse og Rehabilitering.

 

Helse og Rehabilitering har gjort det mulig for oss å utvide vårt utvalg av hefter og undervisningsopplegg, og dermed øke vår mulighet til å nå ut til større grupper og å utvide kunnskapene for pasienter, pårørende og faggrupper.

 

Utgivelsene inkl. undervisningssettet  har hatt et folkeopplysende utgangspunkt.  Det har vært viktig å utgi fagstoff på en lettfattelig og interessant måte. Samtlige hefter har altså hatt et allment utgangspunkt, men det er nærliggende å anta at de mest aktuelle målgruppene er knyttet til personer som ”kjenner problemstillingene på kroppen”, samt til undervisningssektoren. Markedsføringen har også rettet seg mot nevnte målgrupper.

 

Den mest effektive form for å se om heftene har hatt en funksjon, – at prosjektet har gitt resultater, har vært å registrere etterspørselen. Opplagene på flere av heftene har vært store, av de ni utgivelsene som er kommet i løpet av 1999 og 2000 er fem utgivelser trykket opp i nye opplag, to av utgivelsene er i ferd med å bli utsolgt (salget har vært fallende siden sluttrapport 2001 og de to øvrige selger bra). Vi bruker salgsinntekter primært til å sikre reutgivelser, men også satt av midler til helt nye utgivelser. Krediteringen har skjedd ved at vi har tatt ”Helse og Rehabilitering” (logo + tekst)  med på alle hefter. I tillegg har vi brukt merinntekter av heftesalg til å delfinansiere heftet ”Rusa eller gal” – krediteringen er også gitt i dette heftet.

Prosjektleder/forsker

Per A. Thorbjørnsen

Detaljer
Program
Forebygging (1999)
Prosjektnavn
Utgivelsesstøtte
Organisasjon
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Beløp Bevilget
2000: kr 750 000
Startdato
01.02.2000
Sluttdato
01.05.2001
Status
Avsluttet