Utvidelse av læringsspill til SayWhat Flerspiller for Tegn Til Tale i nettverk

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

400

Fremdriftsplan

Vi vil i samarbeid med DSN sentralt og lokalt, pårørende, institusjoner og fagpersonell i målgruppen utvikle en arbeidsplan og prototype for hvordan produktet skal kunne dekke målsetningene. Det vil bli gjennomført workshops, behovsundersøkelser og testing i alle faser av utviklingen. Fase A: Behov- og funksjonsavklaring med Prosjektgruppe 2 og 4. Desember 2023 Fase B: Webinar med DSN og Prosjektgruppe 1,2 og 3 om innspill fra fase A. Prioritering og ambisjonsnivå for fase C.
Samlede svar/resultat fra fase A og B blir grunnlag for fase C. Fase C: IT-utvikling til betaversjoner:
 1) Designfokus og pedagogisk spillelementer fra desember 2023
 2) Brukervennlighet teknisk fra desember 2023
 3) Hvordan vise resultatene og måle utvikling på spilldeltagere fra januar 2024 4) Tilbakemeldinger fra brukere og medbrukere, og til pedagogisk og opplæringsbruk for fagpersonell fra februar 2024 Fase D: Betatesting i Prosjektgruppe 2 og erfaringshøsting 1) Desember 2023
 2) Januar 2024 3) Mars 2024 4) Mai 2024 Fase E: Prosess i Prosjektgruppe 4. Desember 2023 – mai 2024 Fase F: Ferdigstille IT-utvikling av funksjonene Mai – september 2024 Fase G: Evaluere anvendbarhet i nye funksjoner i Prosjektgruppe 2 og 3. Erfaringshøsting i mindre grupper og fra bred testbruk i prosjektgruppe 2. H: Implementering til alle brukere av Milla Says – fra November 2024.

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Utvidelse av læringsspill til SayWhat Flerspiller for Tegn Til Tale i nettverk
Organisasjon
Downs syndrom Norge
Beløp Bevilget
2023: kr 100 000, 2024: kr 300 000
Startdato
10.12.2023
Sluttdato
19.12.2024
Status
Under gjennomføring