Utvidet digitalt samtaletilbud

Søknadssammendrag

I 2021 opprettet Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) et digitalt samtaletilbud for pasienter med kronisk hudsykdom og deres pårørende, med midler fra stiftelsen DAMs stimuleringsprogram. Basert på behov brukerne meldte, ønsket vi å etablere en digital samtaletjeneste for å di denne pasientgruppen et tilbud om veiledning og coaching til å takle utfordringene med et nedstengt samfunn. Det å skape rom for samtaler og veiledning er spesielt viktig i den perioden vi er inne i nå. Ventetiden i spesialisthelsetjenesten er lang, mange behandlinger er nedskalert grunnet smittevernshensyn samtidig som stresset og sykdomsaktiviteten for mange har økt.

Frem til nå har mange benyttet seg av samtaletilbudet som er tilgjengelig per chatt, epost, telefon og videosamtale. Tilbakemeldingene er gode. Vi ser en klart stigende tendens etter hvert som tilbudet blir bedre kjent. PEF ønsker derfor å utvide tilbudet, samt gjøre det enda mere kjent. Frem til nå har tilbudet vært åpent gitte tidspunkt tre dager i uken, en kveld og to dager. Nå ønsker vi å utvide åpningstiden til PEFs åpningstider, man. – fre. 09.00 – 15.00. Tjenesten mottar mange eposter, og med en økt åpningstid vil mailene kunne svares ut raskere.

En viktig del av prosjektet er å gjøre tilbudet bedre kjent. Kunnskap om tilbudet begynner å bli etablert blant våre medlemmer, men, ikke alle er medlem hos oss. Vi ønsker å være en relevant samtalepartner for alle lever med hudsykdom eller psoriasisartritt, ikke kun medlemmer. Derfor er det viktig å nå enda lengre ut med kunnskap om tilbudet. Dette gjøres blant annet gjennom å spre informasjon til fagmiljøet, hudavdelinger, andre samarbeidspartnere og brukere. Vi vil benytte både målrettet reklame og en til en henvendelser.

Prosjektleder

Thea Kristine Lande

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Utvidet digitalt samtaletilbud
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
Kr 455.000
Startdato
07.03.2022